XIV. Kadosa Pál Zongoraverseny

Léva Külhoni

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok Lévai Területi Választmánya, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága, a Lévai Művészeti Alapiskola 2019. november 15-én Léván rendezi meg a XIV. Kadosa Pál Zongoraversenyt.

Helyszín: Základná umelecká škola, Ul. F. Engelsa 2, Levice 934 01

Részvételi feltételek: A Kadosa Pál Zongoraversenyen részt vehet minden zeneiskolát végző/végzett diák vagy egyéb foglalkozású – kivéve konzervatóriumot és zeneművészeti főiskolát végző/végzett hallgató.
Jelentkezési határidő: 2019. június 23. A jelentkezés e-mailben () a mellékelt Nevezési lap kitöltésével történik. A nevezési lapon elküldöttektől való eltérést kérjük legkésőbb 2019. szeptember 27-ig visszajelezni a fenti e-mail címre.

Jelentkezési díj: 17.-€/fő (minden versenyző és tanár) melyet 2019. június 23-ig kell elküldeni az alábbi bankszámlára: IBAN: SK8609000000000011478405, BIC: GIBASKBX, variabilný symbol: 15112019, konštantný symbol: 0308. Az átutalásról szóló bizonylat fénymásolatát kérjük csatolni a nevezési laphoz. A Megjegyzésben tüntessék fel az iskola megnevezését és a résztvevők nevét. A versenytől való visszalépést a részvételi díj visszafizetésével 2019. szeptember 27-ig tudjuk figyelembe venni. A jelzett időpont után a részvételi díj nem igényelhető vissza!

Benevezési lap: KATTINTS!

Korcsoport – és időbeosztás:
I. korcsoport: alsó korhatár nélkül 10 éves korig (3–7 perc)
II. korcsoport: 11–12 éves kor (5–8 perc)
III. korcsoport: 13–14 éves kor (7–11 perc)
IV. korcsoport: 15–17 éves kor (8–14 perc)
V. korcsoport: 18–25 éves kor (8–16 perc)

Kötelező művek:
– zongoramű a barokk korszakból – (I., II., III., IV., V. kategória)
– zongoramű a klasszikus korszakból – (I., II., III., IV., V. kategória)
– zongoramű a romantika korszakából – (II., III., IV., V. kategória)
– Kadosa Pál, esetleg más magyar 20. századi, valamint kortárs magyar zeneszerző szerzeménye. – (I., II., III., IV., V. kategória)

A verseny valamennyi résztvevője oklevelet kap, helyezést elérő versenyzők tárgyi jutalomban is részesülnek.

További információk a következő címen és telefonszámon kaphatók: Szalay Szilvia – ZUŠ, Letná 12, Komárno 94501; e-mail: ; mobil: 0905 517034

Forrás: csemadok.sk/SZAKC