Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítás

Hazai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázat, 2019
A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki iskolai és közkönyvtárak bővítésére,
könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron

A pályázat célja
A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek, szótárak listája:
1. Magyar nyelvtan (Újdonság) 

2. Nagy magyar tájszótár 

3. Régi szavak szótára 

4. Magyar ellentétszótár

5. A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig (Újdonság) 

6. Mi a szösz? (Újdonság) 

7. Nincsen rózsa tövis nélkül 

8. Itt van a kutya elásva! 

9. Magyar szókincsbővítő diákszótár 

10. Poétikai kisszótár

11. Találós kérdések 

12. Meseszótár 

13. Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv II. vizsgafeladatokkal (Újdonság) 

14. Magyar–angol szólásszótár 

15. Top 2000 magyar szó 

16. Tégy szert bölcsességre! (Újdonság)

17. Szerezz okosságot! (Újdonság) 

18. Top 2000 ungarische Wörter 

19. Magyar–spanyol alapszótár

20. Magyar–olasz alapszótár 

21. Szavak eredete munkafüzet (Újdonság) 

22. Szövegalkotási és szöveg-értési munkafüzet (Újdonság) 

23. Szövegtani munkafüzet 

24. Helyesírási munkafüzet 

25. A tulajdonnevek helyesírása munkafüzet 

26. Helyesírási munkafüzet az 5. évfolyam részére 

27. Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére 

28. Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére 

29. Helyesírási munkafüzet a 8. év-folyam részére 

30. Szólások és közmondások munkafüzet 

31. Hasonlatok munkafüzet 

32. Nyelvjárástani munkafüzet

33. Gina és Rozamunda (Újdonság) 

34. II. Rákóczi Ferenc élete (Újdonság

35. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai 

36. Miért értjük félre egymást? 

37. 48 szerelmes vers 

38. Shakespeare-mesék 

39. Fundi a nagymamánál (Újdonság) 

40. Erdélyi motívumok kifestőkönyve 

41. Matyó motívumok kifestőkönyve

42. Magyar motívumok kifestőkönyve

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Egy könyvtár, intézmény vagy alapítvány 15 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15 000 Ft-ot.

A pályázat időtartama
Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2019. október 7-től 2019. november 15-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló könyvtár, intézmény vagy alapítvány a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2019. november 30-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.
http://www.tintakiado.hu/palyazat