Virtuális csereprogramok a Nyugat-Balkánnal

Online EU

A pályázatban közzétett felhívás konkrét céljai a következők a Nyugat-Balkán régióval kapcsolatosan:

 • a kultúrák közötti párbeszéd ösztönzése a programban nem társult harmadik országokkal, valamint a tolerancia növelése az emberek közötti online interakciók révén, a digitális, ifjúságbarát technológiákra építve;
 • a különböző típusú virtuális csereprogramok előmozdítása az Erasmus+ fizikai mobilitás kiegészítéseként, lehetővé téve, hogy több fiatal részesüljön interkulturális és nemzetközi tapasztalatokból;
 • a kritikai gondolkodás és a médiaműveltség javítása, különösen az internet és a közösségi média használatában, például a diszkrimináció, az indoktrináció, a polarizáció és az erőszakos radikalizálódás elleni küzdelem területén;
 • a diákok, a fiatalok és az ifjúságsegítők digitális és kommunikációs készségeinek fejlesztésének előmozdítása, beleértve az idegen nyelvek gyakorlását és a csapatmunkát, különösen a foglalkoztathatóság javítása érdekében;
 • az állampolgárság és a szabadság, a tolerancia és a megkülönböztetés-mentesség közös értékeinek előmozdítása az oktatáson keresztül;
 • az ifjúsági dimenzió erősítése az EU harmadik országokkal fenntartott kapcsolataiban.

A különböző projektek tevékenységei és eredményei a felhívás céljaihoz képest pozitív hatás elérésére törekednek, amely a projekt sajátosságaitól függően változhat, de szorosan kapcsolódnia kell a virtuális csereprogramok tanulási dimenziójához. Minden projektjavaslatnak tartalmaznia kell a várható hatásra vonatkozó információkat.

Az Erasmus+ virtuális csereprogram alulról építkező kezdeményezés. Ebben a felhívásban a részt vevő szervezetek szabadon választhatják meg azokat a témákat, amelyekre összpontosítanak, de a pályázatoknak meggyőzően kell igazolniuk a fent említett célkitűzések közül egy vagy több cél tekintetében várható hatásukat.

 • Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
 • Pályázati azonosító: ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-IPA
 • Határidő: 2022.02.22.
 • Keretösszeg: 4 000 000 EUR
 • Támogatási forma: Vissza nem térítendő
 • Támogatási intenzitás: 95%

Konzorciumi előírás:

A pályázatokat legalább 4 pályázóból (kedvezményezettek; nem kapcsolt jogalanyok) álló konzorciumnak kell benyújtania, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Csak az Erasmus+ programországokból származó pályázók tölthetik be a koordinátor szerepét.
 • A konzorciumnak legalább 2 felsőoktatási intézménnyel vagy 2 ifjúsági szervezettel kell rendelkeznie két programországból és
 • 2 felsőoktatási intézményből vagy 2 ifjúsági szervezetből 2 jogosult partnerországból ugyanazon a régión belül.
 • A programországokból származó szervezetek száma nem haladhatja meg a partnerországok szervezeteinek számát.

Az Erasmus+ virtuális csereprogram alulról építkező kezdeményezés. Ebben a felhívásban a részt vevő szervezetek szabadon választhatják meg azokat a témákat, amelyekre összpontosítanak, de a pályázatoknak meggyőzően kell igazolniuk a fent említett célkitűzések közül egy vagy több cél tekintetében várható hatásukat.

 

További információk: https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/4464