Virág Benedek-pályázat

Hazai
VIRÁG BENEDEK-PÁLYÁZAT

A Professzorok Batthyány Köre tudományos pályázatot ír ki a magyar ifjúság számára az alábbi témákban: 
– Két EU-tagország oktatási rendszerének az összehasonlítása 
– Tudás és információ. A műszaki fejlődés hatása a műveltségre 
– Nemzeti örökség és európai kultúra. Hagyomány és megújulás a 21. században 

A pályázat célja az, hogy támogassa a tudományokkal elkötelezetten és elmélyülten foglalkozó hazai és határon túli fiatalok szakmai kibontakozását. 
Korhatár: be nem töltött 25. év 

Pályázni a megadott témakörök valamelyikébe illő publikált művel lehet. 
A pályaművek különnyomatát pdf-formában kell benyújtani a Professzorok Batthyány Köre részére: 
e-mail:  
postai cím: 1067 Budapest, Eötvös u. 24. I. 16. 

A jelszóval ellátott pályaművek beadási határideje 2018. július 31. 

A pályázatokat a Professzorok Batthyány Köre tagjaiból alakult bizottság bírálja el. 
A sikeres pályázók között több díjat osztunk ki, a fődíj 50 000 Ft. 
A Professzorok Batthyány Köre által alapított Virág Benedek-díjak kiosztására 2018. október 22-én, a nyertes művek bemutatására rendezett konferencián kerül sor. 
Professzorok Batthyány Köre 
http://www.bla.hu/professzorok/