Videó-interjúk a 21. század oktatásában

Hazai

A Dél-Kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítvány nemzetközi oktatási programja Magyarországon
Jelentkezés a programra MOST!
A Dél-Kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítványa pályázatot hirdet előítélet-mentesség oktatása, tolerancia- és holokauszt-oktatás, valamint médiaoktatás iránt érdeklődő és elkötelezett magyarországi és határon túli tanárok számára egyhetes, bentlakásos, nemzetközi szakértőképzési programon való részvételre
Videó-interjúk a 21. század oktatásában címmel
A képzés a 2012-ben indított program hetedik évfolyama.
A program ideje: 2018. július 3. – július 8.
A program helyszíne: Budapest, Közép-európai Egyetem
Jelentkezési határidő: 2018. április 15.
A jelentkezőket a pályázat eredményéről 2018. május közepén írásban értesítjük
A programra általános iskola felső tagozatán, illetve középiskolában tanító tanárok mellett pályázhatnak még egyetemi oktatók, tananyagfejlesztők, pedagógiai, módszertani szakemberek, múzeumpedagógusok, kollégiumi nevelők.
A program célja olyan szakmai továbbképzés biztosítása, amelynek eredményeképpen a résztvevők a 21. század pedagógiai kihívásainak eleget téve oktatói munkájukba hatékonyan tudják beilleszteni a videóinterjúk használatát. Ezeknek a forrásoknak a használata az oktatásban a tananyagtartalmak tanítása mellett nagymértékben hozzájárul a különböző, 21. századi készségek – médiaműveltség, digitális és informatikai írástudás –, valamint a kritikai gondolkodás fejlesztéséhez. 
A program kötelező részeként a bentlakásos képzést követő évben a résztvevők oktatási anyagot dolgoznak ki az USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívumának videóinterjúinak felhasználásával, valamint vállalják, hogy elkészített tananyagukat iskolájukban kipróbálják, illetve tapasztalataikat valamely szakmai fórumon bemutatják. Célunk, hogy a résztvevők csatlakozzanak a hasonló oktatási anyagot már kidolgozott kollegák hazai és nemzetközi szakmai közösségéhez. 
A képzés a pedagógus-továbbképzési jegyzékben szerepel és az Oktatási Hivatal által 120 órában akkreditált (alapítási engedély száma 43/137/2014).
A program ingyenes (a bentlakásos képzés költségeit – utazás, szállás, étkezés – a program fedezi), a résztvevők a tananyag elkészülte után szerény honoráriumban részesülnek.
Jelentkezéseket az ország egész területéről, illetve határon túli szakemberektől is várunk. A képzés nyelve magyar, angol nyelv ismerete a program során előnyös, de a részvételhez nem szükséges, a program külföldi előadóinak előadásaihoz szinkrontolmácsolást biztosítunk.
Programleírás:
Az egyhetes program során a résztvevők megismerkedhetnek a videóinterjúk oktatásbeli használatának jelentőségével és lehetőségeivel, a személyes történetek erejével, a holokauszt-túlélőknek és szemtanúknak az erőszak, az intolerancia és a gyűlölet következményeiről szóló beszámolóival. A résztvevők ezeknek a személyes történeteknek egyes részleteit integrálják majd oktatási anyagaikba. Az elkészült tananyagok hozzásegítik a diákokat ahhoz, hogy elgondolkodjanak döntési helyzeteken, saját mindennapi választásaikon, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy felelős állampolgárokká váljanak.
A tananyagkészítésen túl a részvétel feltétele, hogy a kollégák bemutassák, illetve kipróbálják tananyagaikat iskolájukban, vagy egyéb szakmai műhelyekben.
A sikeres pályázókkal a program kezdete előtt szerződést kötünk, melyben a részvétel fenti feltételeit rögzítjük.
A program során a résztvevők:
– megismerkednek a USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívumának használatával
– megismerik, milyen szerepet játszhatnak a videóinterjúk az előítéletek csökkentése, a toleranciáról és holokausztról való oktatás, a média- és digitális oktatás, valamint a kritikai gondolkodás fejlesztésében
– megismerkednek azzal, milyen összetett elsődleges források az interjúk és hogyan használhatók interdiszciplináris oktatási környezetben
– megtanulják, hogyan készíthetnek a tantervhez illeszkedő interdiszciplináris multimédiás oktatási projektet
– megismerkednek a videóinterjúk oktatásbeli használatának elméletével, módszertanával és gyakorlatával
– megismerkednek a vágás és szerkesztés alapjaival
– megismerkednek a USC Soá Alapítvány IWitness nevű online, digitális oktatási platformjával és elmélyülnek annak különböző szintű használatában
– elmélyítik ismereteiket a 20. század nemzetközi, regionális és helyi történelmi kontextusáról, a közös történelmi emlékezet és a társadalmi emlékezet szerepéről
– csatlakoznak a témával foglalkozó oktatók szakmai közösségéhez
– részt vehetnek a Soá Alapítvány további helyi, országos és nemzetközi oktatási tevékenységében
Jelentkezési feltételek:
– Legalább 3 éves aktív oktatói gyakorlat
– Társadalomismeret, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, média, pszichológia, etika, állampolgári ismeretek, vagy bármely olyan tantárgy/ kurzus tanítása, amelyben a videóinterjúk alapján készült oktatási anyagok alkalmazhatók, és/vagy tananyagszerzői gyakorlat
– A képzés teljes időtartamában, annak minden elemén való maradéktalan részvétel
– Multimédiás tananyagok használatának alapvető ismerete
Jelentkezés:
Jelentkezni az online jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges csatolmányok (önéletrajz, motivációs levél, előzetes feladat) feltöltésével lehet a
https://sfi.usc.edu/hungarian/twt2018/apply
További kérdésekkel keressék Szőnyi Andreát, a USC Soá Alapítvány nemzetközi oktatási programjainak vezetőjét (; 06 1 329 3190)