Vetőmagcsomag magánszemélyeknek

Hazai

Ingyenes vetőmagcsomag magánszemélyek részére – 2018

A Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel:

Pályázat célja: A háztáji kiskertek veteményes célú megművelése annak érdekében, hogy az hozzájáruljon a család vagy magánszemély önellátásához. Motiválás a bizonytalanok számára, megerősítés a már veteményest működtetők számára. 

Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be azok a Váci Egyházmegye működési területén lévő települési önkormányzatok, civil szervezetek, plébániák, akik párhuzamosan pályáznak valamely más kiskerti programunkra is (“Kertelek – 2018” vagy “Jó szomszéd – 2018”) és vállalják, hogy 
– településükön összegyűjtenek legalább 10, legfeljebb 30 olyan rászoruló magánszemélyt (szociális ellátásban részesülő, nagycsaládos, idős, munkanélküli), aki veteményes kertet gondoz az udvarán; 
– a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodától (VEVI) átveszi és kiosztja a magcsomagokat; 
– a VEVI munkatársait nyáron egyszeri ellenőrzés alkalmával elkíséri a támogatottakhoz. 

A pályázat juttatásai a bevont személyek részére: 
– a pályázat keretében a VEVI vetőmag alapcsomagot biztosít a pályázó által összegyűjtött magánszemélyeknek, melyet a pályázó részére átad szétosztás céljából; 
– a VEVI a magcsomagokat legkésőbb 2018. február végéig eljuttatja a pályázó részére; 
– a VEVI munkatársa 2018 nyár folyamán meglátogatja a pályázatban résztvevő személyeket, tanáccsal segíti munkájukat; 
– magcsomagból azok a bevont személyek részesülhetnek, akik más pályázat keretében még nem részesültek vetőmagból. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31. 

A pályázat benyújtásának módja: a csatolt “Pályázati adatlap az Ingyenes vetőmagcsomag magánszemélyek részére – 2018″ c. pályázathoz dokumentumot kitöltve és aláírva kell elektronikusan eljuttatni az alábbi címre:  

Információ: 
Pauliczky Nóra 
e-mail:  
telefon: 30/321-5653 
Tájékoztatásul közöljük, hogy társult pályázatainkkal kapcsolatban honlapunkon tájékozódhat: vevi.vaciegyhazmegye.hu/Kertek/Kiskerti program/Kiskerti program 2018 

A pályázatok bírálatának határideje: 2017. november 3. 
A nyertes önkormányzatok / civil szervezetek / plébániák nevének megjelentetése a http://vevi.vaciegyhazmegye.hu/ oldalon történik, valamint a döntésről a kapcsolattartó személy elektronikus értesítést kap.