Városok hálózatai

Hazai
Városok hálózatai

A hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjeit támogatja a program.

Milyen projekteket támogat?
A hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjeit támogatja a program.
A több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő lehetőségeket fel kell használni a települések közötti tematikus és hosszan tartó együttműködés kialakítására.

A program célja:
– együttműködések tartósabbá tétele
– jó gyakorlatok cseréje
– elsőbbséget élveznek az éves prioritási témákra koncentráló hálózatok

A jó projektek kritériumai:
– közös érdekű téma / témák köré szervezett tevékenységek – a program célkitűzéseivel vagy éves prioritásaival összefüggésben
– meghatározott célcsoportok megnevezése
– az adott témával aktívan foglalkozó közösségi tagok bevonása (szakértők, helyi szövetségek, polgárok, polgári csoportok)
– számukra a témák különös jelentőségűek legyenek
– az érintett témákban és közös érdekű kérdésekben alapul szolgálnak a résztvevő települések közötti jövőben kezdeményezésekhez és intézkedésekhez

Pályázók:
– városok / települések, illetve azok testvérvárosi bizottságai vagy hálózatai;
– más szintű helyi/regionális hatóságok;
– helyi önkormányzatok szövetségei/egyesületei;
– helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek

Partnerek:
– városok / települések, illetve azok testvérvárosi bizottságai vagy hálózatai;
– más szintű helyi/regionális hatóságok;
– helyi önkormányzatok szövetségei/egyesületei;
– helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek
– nonprofit civil társadalmi szervezetek

Partnerek száma:
A projektben legalább négy támogatható ország településeinek kell részt vennie, amelyek közül legalább kettő uniós tagállam.

Résztvevők száma:
A projektben legalább 30% meghívott résztvevőnek kell szerepelnie. A meghívott résztvevők a támogatható partner(ek) által delegált nemzetközi résztvevők.

Költségvetés:
A maximális támogatási összeg projektenként: 150 000 euró

Tevékenységek helyszíne és száma:
– A tevékenységeket a támogatható országok valamelyikében kell megrendezni.
– Projektenként legalább négy eseményt kell megtervezni.

Támogathatósági időszak:
A projektet a vonatkozó támogathatósági időszak során meg kell kezdeni – az adott pályázat beadási határidejétől függően

A projekt időtartama:
A projekt maximális időtartama: 24 hónap

A projekt benyújtásának határideje: március 1.
Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük
a határidővel megegyező év július 1-je és december 31-e között

Benyújtási határidő szeptember 1.
Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük
a határidőt követő év január 1-je és június 30-a között

A pályázatokat legkésőbb a pályázati (benyújtási) határidő utolsó napján, közép-európai idő (CET) szerint 12:00 óráig kell benyújtani. Amennyiben a beadási határidő hétvégére esik, akkor a hétvége utáni első munkanap tekintendő a határidő napjának.

Kérjük, a pályázat benyújtása előtt olvassa el figyelmesen az Európa a polgárokért program programismertetőjét is.

A pályázat benyújtása
1. A pályázatok az online űrlap használatával nyújthatóak be.
2. Az űrlap létrehozásának folyamata során mind a pályázónak, mind a pályázatban részt vevő szervezeteknek meg kell adniuk a részvevő-azonosító kódjukat (Participant Identification Code – PIC). A PIC kódot a szervezetek az oktatási, audiovizuális, kulturális, polgári és önkéntes résztvevői portálon található egységes regisztrációs rendszerben (Unique Registration Facility – URF) történő regisztráció után kapják meg.
3. A szervezet regisztrációjához a pályázónak először regisztrálnia kell az Európai Bizottság felhasználó-azonosítási rendszerében (EU Login). A regisztráció segítségével lehet hozzáférni a pályázó szervezetek regisztrálására és a pályázat benyújtására szolgáló az URF portálhoz.
4. Az EU Login regisztráció menetéről részletek itt olvashatóak: EU Login regisztráció kézikönyv
5. Ezt követően lehet regisztrálni a szervezetet a résztvevői portálon: Participant Portal
6. A szervezet regisztrációjának menetéről részletek itt olvashatóak: Résztvevői portál regisztráció kézikönyv
7. A pályázati űrlap a következő oldalról tölthető le: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
http://www.tka.hu/palyazatok/128/varosok-halozatai

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag