V. Messzeringó gyerekkorom világa

Zenta Egyéb

A zentai Thurzó Lajos Általános Iskola online szavalóversenyt hirdet V. Messzeringó gyerekkorom világa címmel, amelyre nevezni magyar költők verseivel lehet, egy pályázó egyetlen verssel vagy versrészlettel indulhat. A versenyt a következő kategóriában hirdetik meg: alsósok (1–2., 3–4. osztály), felsősök (5–6., 7–8. osztály), magyar mint környezetnyelv (1–4., 5–8. osztály), sajátos nevelési igényű tanulók (1–4., 5–8. osztály).

A kész videókat, amelyek legfeljebb 3 perc hosszúságúak lehetnek, és mindenképpen fekvő tájolásúaknak kell lenniük, a jelentkezőknek Google Drive-on keresztül kell elküldeniük a e-mail címre. A fájl nevének és a pályázó nevének azonosaknak kell lenniük! A benevezés a szavalóversenyre a videó elküldésével és a jelentkezési lap kitöltésével válik érvényessé, amely a www.thurzolajosai.edu.rs címről tölthető le. A jelentkezési határidő 2020. október 20.

Az eredményeket és a nyertesek videóit a nyomtatott és elektronikus sajtóban teszik közzé a szervezők, akik minden érintettet e-mailben is értesítenek, ezért arra kérik a jelentkezőket, hogy az adatlapon olyan e-mail címet adjanak meg, amelyet rendszeresen követnek. A versennyel kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket a e-mail címre, valamint a Thurzó Lajos Általános Iskola Facebook-oldalára küldött üzenetben várják.

Forrás: Vajdaság Ma