Útiköltség-támogatás

Magyarkanizsa Ösztöndíj

A támogatásra jogosultak azok az egyetemi és főiskolai hallgatók, akik: állandó lakóhellyel rendelkeznek Magyarkanizsa község területén, lakóhelyükről naponta utaznak helyközi járaton a felsőoktatási intézménybe, költségvetési tandíjmentességet élveznek, első ízben iratkoznak be az adott évfolyamra, nem részesülnek diákotthoni elhelyezésben, nem részesülnek hallgatói ösztöndíjban és hitelben az oktatási minisztériumtól, a tartománytól, az Újvidéki Egyetem tehetséges hallgatói részére létesített ösztöndíjalapból, egyéb községi, szervezeti és vállalati alapítványoktól.

Az útiköltség-támogatásra való jogosultság elismeréséhez a hallgatónak az alábbiakat kell benyújtania: jogosultság elismerése iránti kérelmet – kitöltött formanyomtatványt; igazolást, hogy az évfolyamra első ízben iratkozott, és hogy tandíjmentességet élvez; a havi bérlet fénymásolatát, illetve 4 eredeti menetjegyet (január, február); gazdasági társaság, illetve jogi személy arra vonatkozó igazolását, hogy a tanuló szülője vagy gyámja révén nem érvényesít útiköltség-térítési, ösztöndíj- vagy hiteljogosultságot; a hallgató személyi igazolványának fénymásolatát; nyilatkozatot arról hogy nem részesül hallgatói ösztöndíjban és hitelben; dinárra szóló bankkártya mindkét oldalának, illetve betétkönyv adatlapjának fénymásolatát.

A fenti jogosultság megszerzésére a hallgatóknak a kérvényt a felsorolt okmányokkal február 8-áig kell benyújtaniuk a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélfogadó központjában (2. számú szoba), Magyarkanizsán a Fő tér 1. szám alatt. További tájékoztatás a fönti címen vagy 4. sz. irodában, a 024/875-166-os telefonszám 221-es mellékén kapható. Az elkésett és hiányos pályázatokat a bizottság figyelmen kívül hagyja.

A pályázat 2019. február 1-től február 8-áig tart.