Újságírói partnerségek – pályázat

Online EU

A jelen felhívásban közzétett pályázat célja, hogy elősegítse a szélesebb európai hírmédia-szektor fenntarthatóbbá és ellenállóbbá válását, hozzájárulva ezzel az aktuális eseményekről szóló megbízható tudósításokhoz, a tájékozott és inkluzív demokratikus vitához, a médiaszakemberek és újságírók készségfejlesztéséhez és foglalkoztatásához, valamint az ingyenes sajtóhoz és a változatos és pluralisztikus médiakörnyezethez.
Témák és prioritások (hatókör)
Az újságírási partnerségek ösztönzik a professzionális hírmédia-szervezetek közötti szisztematikus együttműködést a professzionálisan készített újságírás életképességének és versenyképességének javítása érdekében, az együttműködésen alapuló üzleti átalakításokra és/vagy együttműködő újságírói projektekre összpontosítva.
Várható eredmények:

  • Ágazati szintű hálózatok a legjobb gyakorlatok cseréjére a hírmédia szakemberek között;
  • Tudásközpontok a műszaki formátumok (írott/online sajtó, rádió/podcastok, TV stb.) és/vagy újságírói műfajok (helyi/regionális újságírás, közérdekű újságírás, adatújságírás, oknyomozó újságírás stb.) körüli alágazatok számára. ;
  • Szakmai készségek elsajátítása és fejlesztése újságírók, valamint média-üzleti szakemberek által;
  • Fokozott innováció és kreativitás az újságírói gyártási és terjesztési folyamatokban;
  • Fokozott érdeklődés az újságírás iránt a különböző társadalmi csoportok, nyelvi csoportok és korcsoportok körében;
  • Az újságírók által előállított tartalmak életképességének növelése.

Végrehajtó ügynökség: European Education and Culture Executive Agency – Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
Pályázati azonosító: CREA-CROSS-2022-JOURPART
Státusz: nyitott
Határidő: 2022.09.07.
Keretösszeg: 7 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 80%
Kedvezményezett:
A jogosultsághoz a pályázóknak (kedvezményezetteknek és kapcsolt jogalanyoknak) a következőket kell teljesíteniük:
– jogi személyeknek (állami vagy magánszervezeteknek) kell lenniük
– a jogosult országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük, azaz:
– Kreatív Európa programban részt vevő országok:
– EU-tagállamok (ideértve a tengerentúli országokat és területeket (TOT))
– EU-n kívüli országok:
– EGT listán szereplő országok a Kreatív Európa programhoz társult országok és országok, vagy olyan országok, amelyek tárgyalásokat folytatnak a társulási megállapodás megkötéséről, és ahol a megállapodás a támogatás aláírása előtt hatályba lép (a részt vevő országok listája)
Konzorciumi előírás:
A pályázatokat legalább két pályázóból (kedvezményezettek; nem kapcsolt jogalanyok) álló konzorciumnak kell benyújtania, amely megfelel az alábbi feltételeknek:
– legalább 3 szervezet 3 különböző jogosult országból
– konzorciumban lehetnek nonprofit, állami és magán médiumok ( beleértve az írott/online sajtót, rádiót/podcastot, TV-t stb.), valamint más, a hírmédiára összpontosító szervezetek (beleértve a médiaszövetségeket, civil szervezeteket, újságírói alapokat és a médiaszakemberekre összpontosító képzési szervezeteket stb.).

További információk: https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/5144