Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése

Hazai

Határidő: 2018. január 04.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” című (GINOP-1.3.4-15 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint.

 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai KKV-k versenyképességének javítását innovatív, hozzáadott érték növelő és exportpotenciállal rendelkező fejlesztések támogatásán keresztül. A cél elérését a Kormány a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a benyújtott támogatási kérelmekről 40 napon belül1 dönt.
  • A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 10 millió Ft, maximum 85 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
  • Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás 25%-ának megfelelő előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a turizmus versenyképességének növeléséhez, a desztináció turisztikai teljesítményének fokozásához, a látogatók megelégedettségének emeléséhez, a turisták desztinációhoz köthető információkkal való ellátottságának javításához, a turizmusban szereplők naprakész üzleti információkkal történő ellátásának biztosítása cél eléréséhez.
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint.

Jelen felhívás keretében az NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztályának nyilvántartásában szereplő TDM szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet: non-profit szervezetek (GFO kód: Egyéb egyesület 529; Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 572).

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 4-től 2018. január 4-ig folyamatosan lehetséges.

A felhívás és mellékletei elérhetők: palyazat.gov.hu weblapon.

forrás: orientpress.hu