Tükörképek – közutas fotópályázat

Hazai
“TÜKÖRKÉPEK”
Közutas fotópályázat


Beküldési határidő: 2017. július 31. –

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyílt fotópályázatot hirdet a közutas élet képi megjelenítésének erősítésére.

A pályázat célja ápolni azt a hagyományt, amelyben a közutas szakma képekben is láthatóvá válik, továbbá a közutas fotóarchívum bővítése, a készülő szakmai kiadványok megfelelő minőségű és mennyiségű képanyaggal való ellátása. A pályázat során olyan fényképeket várnak a szervezők, amelyek a közutas élethez, a közutas mindennapokhoz kapcsolódnak.

Pályázati kategóriák
A) Utak és pihenőhelyek
A természet, az út és a pihenőhelyek kapcsolata. A létesítmények önálló esztétikája és harmóniája a környezettel. Egy pályázó legfeljebb 8 képpel pályázhat ebben a kategóriában.
B)Hidak és műtárgyak
A természet, a hidak és a műtárgyak kapcsolata. A létesítmények önálló esztétikája és harmóniája a környezettel. Egy pályázó legfeljebb 8 képpel pályázhat ebben a kategóriában.
C)Közutas mindennapok
A közutas élet bemutatása, építési, műszaki vagy technológiai munkafolyamat ábrázolása. A közutas hétköznapokkal kapcsolatos minden olyan felvétel, amely az előző kategóriákban nem szerepel. Egy pályázó legfeljebb 8 képpel pályázhat ebben a kategóriában.

Közönségszavazás
A Magyar Közút a társaság Facebook oldalán (http://www.facebook.com/MagyarKozut) a beérkezett művek előzsűrizését követően – várhatóan 2017 szeptemberében – közönségszavazást szervez. A legtöbb lájkot gyűjtő fotó készítőjét különdíjjal jutalmazzuk. A közönségszavazás pontos időpontjáról a Magyar Közút Facebook oldalán tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Pályázati feltételek
A fotópályázat nyílt, azon bármely magyar állampolgár díjmentesen részt vehet.

Pályázni kizárólag Magyarországon készített felvételekkel lehet.

Pályázni kizárólag olyan fotóval lehet, amely a Magyar Közút Nonprofit Zrt. korábbi fotópályázatán nem került benyújtásra, valamint más fotópályázaton nem ért el eredményt.

A képeknek a következő fájlnevet kell adni:
kategória jele és kép_sorszáma_vezetéknév_keresztnév_kép címe.jpg
Például: A-01_Kiss_Aladár_Hókotrók.jpg, C-04_Tóth_János_Úthenger.jpg

A pályázónak a fényképet/fényképeket a kitöltött pályázati adatlap együtt a e-mail címre kell eljuttatnia 2017. július 31-ig.

A pályázónak pályázati adatlapot kell kitöltenie, amin a beküldött képeket összesíti. Az adatlap a pályázati kiírás végén található. Azok a pályázatok, amelyekhez nincs csatolva a kitöltött adatlap vagy olvashatatlanul, illetve hiányosan került kitöltésre, nem kerülnek elbírálásra.

A pályázaton digitális fényképezőgéppel készített, illetve filmről vagy diáról digitalizált színes és monochróm fotókkal lehet részt venni az alábbiak szerint:
– A képeket csak JPEG formátumban (hosszabbik oldal 1920 pixel méretben) lehet beküldeni. A kép mérete nem haladhatja meg a 3 Mb-t.
– A későbbiekben díjazott képek sRGB színprofilban elkészített JPEG fájl, maximális minőség (Adobe Photoshop jpeg 10-nek megfelelő tömörítés ajánlott), amelynek felbontása megegyezik az eredeti fájl (pl. RAW) felbontásával, maximum a vágás méretével csökkenhet.
– Az elküldött kép maximálisan megengedhető vágása az eredeti formátum képpontjainak 50%-a. Amennyiben a vágás nagyobb mértékű, akkor azonnali kizárásra kerül a pályázatról!
– A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight).
– Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizásási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.
– Bármilyen oldalméretű-arányos kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos oldalméretek betartására 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 3:2, 4:3, 5:4,
– A pályázaton nem vehetnek részt olyan képek, amelyek dátummal vagy egyéb – a készítő kilétére utaló – felirattal vannak ellátva. Nem lehet pályázni filmből kimásolt, úgynevezett digitális pillanatképpel.
– Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő vagy szerzői jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, úgy az érintett képet kizárja a pályázatból.

A pályázat értékelése és díjazása
A pályázatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezetőiből és dolgozóiból álló zsűri értékeli.

Egy kategórián belül egy pályázó legfeljebb egy díjat kaphat.

Eredményhirdetésre és díjátadóra várhatóan 2017 őszén kerül sor, amire a díjazottak meghívót kapnak.

Díjak:
Az Utak és pihenőhelyek, a Hidak és műtárgyak és a Közutas mindennapok kategóriában a legjobb három pályázó oklevelet és vásárlási utalványt kap (az I. helyezett 30 000 Ft, a II. helyezett 25 000 Ft, a III. helyezett 20 000 Ft értékben).

Különdíjak:
– “A 2017. évi közutas fotópályázat zsűrijének különdíja”
– “Téli utakon” – téli időszakban megörökített fotó
– Közönségdíj
– “Az Év Magyar Közutas Fotósa” – az a pályázó nyerheti el, aki a Magyar Közút Nonprofit Zrt. dolgozója és a pályázati adatlapon feltűnteti a személyügyi törzsszámát, valamint az alábbi számítási mód szerint a legtöbb pontot gyűjti:
kategória 1. hely = 3 pont,
kategória 2. hely = 2 pont,
kategória 3. hely = 1 pont,
különdíj = 1 pont
Ezek hiányában a zsűri döntése alapján kerül megítélésre a díj.

A különdíjhoz oklevél és 25 000 Ft értékű vásárlási utalvány jár.

A zsűri fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő számú vagy minőségű pályázat esetén kategóriákat ne értékeljen vagy több kategóriát összevontan értékeljen, esetleg további különdíjakat ítéljen meg.

A zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezési lehetőséggel nem lehet élni.

Kiskorú pályázó esetén a pályamű beküldésével annak törvényes képviselője beleegyezését adja a pályázaton való részvételhez.

A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését. A pályázó, illetve törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása szakmai kiadványokban, oktatásokon vagy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyilvános felületein szerepeljen vagy felhasználásra kerülhessen.

További információ:
Kovács Katalin kommunikációs főmunkatárs
Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztály

http://internet.kozut.hu/Lapok/fotopalyazat2017.aspx

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag