Trash Art Magyarország 2018

Hazai
“AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS MŰVÉSZETE A BIODIVERZITÁSÉRT”

A Trash Art Magyarország művészeti program hatalmas szobrokkal és installációkkal debütált 2017 májusában a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál keretében, Gödöllőn. Az újszerű stílus, látásmód és eszközhasználat révén a látszólag értéktelen hulladék művészeti alkotásként éledt újjá – és aratott hatalmas sikert a látogatók körében. A szobrokat művészeti, agrár és műszaki egyetemek hallgatói, valamint szakmai és civil szervezetek önkéntesei alkották meg. 
A program főtámogatója 2017-ben a Földművelésügyi Minisztérium volt.
A program 2018-ban folytatódik, ezúttal a “Biodiverzitás”, azaz a biológiai sokféleség és az ebben bekövetkezett ember okozta hatások kerülnek a fókuszba. Az ember, saját létformájának fenntartása és növekvő igényeinek kielégítése érdekében folyamatosan csökkenti az élővilág változatosságát, a megmaradó helyeket pedig elszennyezi újrahasznosításra nem kerülő hulladékaival. A vadvilág, de mondhatjuk azt is, hogy az élelmiszertermelésbe vont fajták diverzitásának csökkenésével az emberiség csökkenti genetikai tartalékait, s rontja reagáló- és alkalmazkodó képességét a klíma és a környezet változásaira. A Föld történelme során többször előfordult már olyan időszak, amikor a fajoknak a szokottnál nagyobb része tűnt el (a fajpusztulás, ugyanúgy, ahogy egy új faj keletkezése, bizonyos mértékig természetes folyamat). Jelenlegi ismereteink szerint azonban egyik esetben sem zajlott a fajok kihalása olyan sebességgel és mértékben, mint napjainkban. Ennek legfőbb oka az emberiség természetátalakító tevékenysége.

A TRASH ART MAGYARORSZÁG CÉLJA
A Trash Art Magyarország elsődleges célja, hogy a szobrokkal, a kiegészítő szemléletformáló információkkal, kiadványokkal és ismeretterjesztő előadásokkal minél több ember figyelmét felhívja az újrahasznosítható hulladékban rejlő értékre, amit meg kell becsülni és minél magasabb szinten vissza kell juttatni a körforgásos gazdaságba. Hiszen a hasznos másodnyersanyagot cégek százai várják, hogy válogassák, feldolgozzák és termékeket készíthessenek belőle. A Trash Art ezeket a cégeket (hulladékfeldolgozók, újrahasznosítók, közszolgáltatók) is szeretné bemutatni, hogy az emberekhez közelebb kerüljön a téma, és lássák, mi-hova kerül és mi is készül belőle Magyarországon. 
A fentiek mellett minden évben kiemelt figyelmet kap egy terület, amely a verseny és az alkotások témáját adja. Ez 2018-ban a biodiverzitás védelme
Különleges helyzetben vagyunk mi, emberek, hiszen mi alakítjuk környezetünket. Hatásunk a bolygóra pozitív és negatív is lehet. Az tehát, hogy milyen jövő vár ránk és a többi élőlényre, csakis rajtunk múlik. A szobrok a környezet nagykövetei. Hírül viszik, hogy a pazarlás és a fogyasztási eufória helyett a környezettudatosság és a hosszú távú gondolkodás a homo sapiens sapiens (“értelmes ember”) boldogulásának sarokköve. 
Vigyétek hírünket, alkossatok, nevezzetek és a művészet erejével segítsetek felhívni a figyelmet az újrahasznosítás és a biodiverzitás védelmének fontosságára!
Legyetek Ti a jövő nemzedékeinek hírnökei!

HULLADÉK VAGY ALAPANYAG?
Magyarországon a kibocsátott hulladéknak még mindig csak a 20%-a kerül szelektív hulladékgyűjtőbe, míg több mint a fele hulladéklerakóba. Ezt az arányt kell minél gyorsabban megfordítanunk azzal, hogy egyre többen és egyre tisztábban szelektálunk. Évente hazánkban fejenként napi 1 kg hulladékot termelünk, ami elrettentő szám, pedig nagyon könnyen csökkenthetnénk szelektív gyűjtéssel, vagy komposztálással.

NEVEZÉSI SZABÁLYZAT
A Trash Art Magyarország 2018-as témája: “Biodiverzitás” – a biológiai sokféleség védelme

Pályázók köre: művészek, kreatív emberek és csoportok, egyetemek, civil szervezetek, középiskolák jelentkezését egyaránt várjuk!

Kategóriák:
A 2018-as versenyre 3 kategóriában lehet nevezni:
1. Amatőr
2. Művész (rendelkezik művészeti képzés adta diplomával vagy már elismert alkotó)
3. Diák (középiskolai* vagy felsőoktatási intézmény hallgatója) 
*Középiskolák számára lehetőség van beltéri szobrok, makettek készítésére is, amennyiben az alkotás legalább 10 alakos csoport. Az iskolás csoportok nevezett szobrai, szoborcsoportjai közül a legkiválóbbak értékes különdíjban részesülnek és bekerülnek a gödöllői kiállítás anyagába. 

Nevezési időszak: 2017. november 15-2018. február 28.

Nevezés módja: a kitöltött online Jelentkezési lap beküldésével (lásd a kiírás végén).
– a nevezés mindenki számára nyitott és ingyenes
– egy pályázó több alkotással is nevezhet
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét (személy/csoport, intézmény, civil szervezet, cég), címét, képviselőjének nevét, e-mail címét, telefonszámát,
– a kategóriát,
– a pályamű címét,
– a pályamű rövid, max. 1000 karakteres bemutatását, leírását,
– a pályázó rövid, max. 1000 karakteres bemutatását önmagáról, a csoportról,
– 1 db fotót a pályázóról,
– max. 10 db pályaművel kapcsolatos rajzot, tervet, anyaghasználattal kapcsolatos tervet

A szobrok/ installációk követelményei
Téma:
– A program szabad kezet ad az alkotóknak a téma feldolgozásában. A földtörténetben élt, élő fajok bemutatásától az emberi tevékenység, annak látványos hatásainak bemutatásáig.

Megjelenés:
– Készülhetnek önálló szobrok vagy szoborcsoportok.
– Maximum 2-2,5 méter magasak és legfeljebb 4 m2 alapterületűek lehetnek (a technikai megoldások egyeztetése után a méret növelhető).

Anyaghasználat:
– Szabadon választott, minden csapat tetszőlegesen választja ki azokat az elemeket, hulladék -újrahasznosítható anyagokat, melyből az installációt készíti. A szobroknak lehet vázat készíteni, amire rögzítik az újrahasznosítandó anyagot, de kikötés, hogy a váz is újrahasznosítható legyen.
– Minden alapanyag használható: fém, alumínium, üveg, PET palack, fa stb. 
– Igény szerint az alapanyagot minden város hulladékgazdálkodási közszolgáltatója vagy hulladékhasznosító üzeme, valamint a projekthez csatlakozó cégek biztosítják.

Kiemelt szempontok!
– Kiemelt szempont a biztonság, a balesetveszély elkerülése, ezért strapabíró, időtálló, szállításra alkalmas alkotásokat kell létrehozni! A szobrokat tehát statikailag és érintésvédelem szempontjából is úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek a biztonságos kiállíthatóság feltételeinek. Ezt minden kiállításra kerülő szobor esetében ellenőrizzük. Amennyiben ennek nem felel meg, a gödöllői kiállítás megnyitója előtt a pályamű kizárásra kerülhet.
– A készítésnél törekedni kell arra, hogy a rögzítések és az illesztések során minél kevesebb ragasztót, purhabot használjanak az alkotók, az értékelésnél a zsűri ezt figyelembe veszi. 
Szakmai tanácsadók
A pályaművek megalkotásához szakmai segítséget ad a Trash Art Magyarország csapata. A jelentkezés és kapcsolatfelvétel után mentorok és patrónusok fogják segíteni az alkotókat művészeti, szakmai tanácsokkal – és amennyiben igénylik – alapanyagot is biztosítanak a hulladékgazdálkodó cégeken keresztül. A készülő, vagy már elkészült alkotásokat helyben megtekinti a Trash Art csapata és dokumentálja az alkotási folyamatot.

Jó példák
Újrahasznosítás az egész világ!
Olvassatok, kutassatok a témában, nézegessetek képeket, alkotásokat, és figyeljétek Facebook oldalunkat, ahol mindig új ötletekkel és érdekességekkel állunk elő: https://www.facebook.com/trasharthungary/ 
A tavalyi alkotásokat is érdemes alaposan végignézni és a jó ötleteket ellesni: Trash Art Magyarország 2017. Katalógus

Díjazás
Mindhárom kategóriában a legjobb pályázókat értékes díjakkal jutalmazzuk, összesen 3 millió forint értékben!
A díjátadóra a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál zárónapján, 2018. május 27-én kerül sor Gödöllőn, az Alsóparkban.

A szobrok megjelenése, kiállítás
– A szakmai zsűri által a versenybe beválogatott pályaművek 2018. március 15-től megtekinthetők lesznek a http://www.godollofilmfest.com oldalon és bemutatkozási lehetőséget kapnak a Trash Art Magyarország 2018. évi katalógusában.
– A kiállításra kiválasztott szabadtéri pályaművek (2017. évhez hasonlóan) először 2018. május 24-én a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál kísérőprogramjaként Gödöllő parkjaiban és a Királyi Kastély kertjében kerülnek bemutatásra, majd ezt követően az év során a kiállítás országszerte több helyszínen is látható lesz.
– A kiállításra kiválasztott beltéri pályaművek, a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál kísérőprogramjaként, a Fesztivál egyik helyszínén kerülnek kiállításra 2018. május 24-én.
– A vándorkiállítás végén, minőségi állapotuktól függően, a szobrok kiállításra vagy újrahasznosításra kerülhetnek, illetve az alkotó, vagy a hulladék alapanyagot biztosító cégek külön kérésére elszállíthatják azt saját városukba, telephelyükre.
– A kiíró fenntartja a jogát, hogy csak az általa kiválasztott pályaművek kerülnek be az országos vándorkiállításba.
Sikeres alkotó munkát kívánunk!
A Trash Art Magyarország 2018. verseny szervezője a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál és a Greenius. 
A program támogatói az újrahasznosítást kiemelten fontosnak tartó nagyvállalatok, intézmények!

Kapcsolat:
Hankó Gergely: Tel.: 06 30-314-7550
Székelyhidi Tamás: Tel.: 06 30-540-3601
További információ
https://www.facebook.com/trasharthungary/