Tőzsdei felkészülést támogató mentor program

Hazai
Tőzsdei felkészülést támogató mentor program

A Felhívás kódszáma: GINOP-1.1.7-17-BÉT-2

GINOP-1.1.7-17 KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén c. kiemelt projekt felhívás keretében támogatott Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: BÉT) Felhívása a gyors növekedési potenciállal rendelkező, transzparens tőzsdei működés felé nyitott vállalkozások tőzsdei felkészülésének szakmai támogatására indított mentor programban való részvételre.

A Kormánnyal való együttműködés keretében a jelen Felhívást meghirdető BÉT vállalja, hogy:
– a benyújtott kérelmekről 45 munkanap alatt dönt;
– a Felhívás feltételeinek megfelelő szervezeteket vissza nem térítendő – 50%-os intenzitású – támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
– biztosítja a kiválasztott KKV-k tőzsdei felkészülést támogató mentor programban való részvételét.
A kérelmet benyújtó KKV-k az együttműködés keretében vállalják, hogy:
– részt vesznek a tőzsdei felkészülést támogató mentor programban;
– vállalják, hogy a projekt megvalósítása során együttműködnek a Tőzsdei Tanácsadóval, a tőzsdei bevezetésre való felkészülés érdekében és a 3.3.2. pontban szereplő minimum követelményeket teljesítik.
– a kapott támogatáson felül – 50%-os mértékben – önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A hazánkban működő kis- és közepes méretű vállalkozások (KKV-k) meghatározó szerepet játszanak a magyar gazdaság teljesítménye, versenyképessége és a munkaerő foglalkoztatása szempontjából. A KKV-k külső finanszírozási helyzetének javítása a hosszú távú gazdasági növekedés alapvető feltétele, kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása, a gazdaság versenyképességének növelése érdekében.
A magyarországi KKV-k a növekedés érdekében bevonható, életszakaszukhoz illeszkedő külső forrásokról és formákról kevés ismerettel rendelkeznek, a tőzsdei finanszírozást a kockázati- és magántőke-befektetésnél is kevesebb vállalkozás választja. A tőzsdei finanszírozás esetében gondot jelentenek a tőzsdére lépés követelményei, illetve az abból eredő előnyök ismeretének hiánya. Mindehhez társul, hogy a tőzsdei bevezetés erőforrás igényes: a tőzsdei transzparencia folyamatos biztosítása, a különböző, rendszeres jelentések előállítása a vállalatok számára többletköltséget jelentenek. Erre rakódnak még a bevezetést megelőző tanácsadói, marketing költségek, a megváltozó tulajdonosi struktúra miatti plusz kötelezettségek, valamint a növekvő menedzsment ráfordítások. A tőzsdei bevezetéssel járó hasznok ugyan nem elhanyagolható mértékben, de csak később jelentkeznek. A tőzsdei kibocsátás ugyanis többek között:
– elősegíti a külső forrásbevonást,
– folyamatos tőkeemelési lehetőséget biztosít,
– növeli a cég ismertségét,
– motivációs eszközt biztosít a menedzsment számára (részvényprogram),
– lehetővé teszi a rugalmas cégeladást,
– a transzparens működés erősíti az üzleti bizalmat,
– lehetővé teszi a vállalati érték objektív mérését.

Ezen előnyöket a KKV-k “felső rétege”, a jelentős növekedésre képes, főként közepes méretű vállalkozások képesek kihasználni. E vállalkozások körében különösen fontos, hogy ismeretet szerezzenek a tőzsdei vagy tőkeági finanszírozási formákról, illetve megfelelő tanácsadással felkészültté váljanak egy esetleges tőzsdei megjelenésre, nyilvános kibocsátásra.
A tőkeági, és azon belül a tőzsdei finanszírozás szerepének növekedése egy egészségesebb – a fejlett európai országokéhoz közelítő – külső finanszírozási szerkezet kialakulását segítené elő, megteremtve a lehetőséget, hogy a vállalkozások a megfelelő információk és tudás birtokában válasszanak az életszakaszukhoz illő finanszírozási formát. A tőzsdére bevezetett cégek hatékonysága, teljesítménye jelentősen javul a fokozott befektetői figyelmen keresztül. Forrásbevonásuk elősegítése, életszakaszukból eredő jelentős növekedési potenciáljuk kiaknázása, finanszírozási szerkezetük diverzifikálása – vagyis a hitel-tőke arány elmozdítása a tőke irányába – robusztusabbá és egyben dinamikusabbá is teszi ezeket a vállalkozásokat.
Jelen felhívás a fent vázolt célok mentén kívánja erősíteni a KKV-k versenyképességének növelését azáltal, hogy a tőzsdei bevezetésre érett kis- és közepes méretű vállalatok további fejlődését biztosítja a tőzsdei felkészüléshez szükséges tanácsadási tevékenységek finanszírozásával, a BÉT szabályozott piacára és MTF platformjára való belépés érdekében.
A BÉT a “Tőzsdei felkészülést támogató mentor program” keretében tanácsadási szolgáltatások igénybevételének biztosításával készíti fel a cégeket az esetleges tőzsdei megjelenésre, legyen szó szabályozott piaci bevezetésről, vagy MTF platformra lépésről.
A jelentkező KKV-k a tőkepiacon való megjelenés két útja közül választhatnak:
1. Az Xtend (MTF) platform a tőkepiacon való nyilvános megjelenés könnyített lehetőségét teremti meg a vállalatok számára alacsonyabb díjak, egyszerűbb feltételek és speciális támogató eszközök mellett. Ezáltal módot ad arra, hogy a vállalatok fokozatosan szokjanak hozzá a tőzsdei jelenléttel együtt járó kötelezettségekhez, transzparenciához. E piacok a hagyományos tőzsdéktől (ún. szabályozott piacoktól) szabályozottsági szintjükben különböznek, funkcionálisan ugyanazt nyújtják a kibocsátók és a befektetők számára, akik viszont fokozatosan kerülnek bevezetésre a tőkepiaci működésbe. A kibocsátók először a BÉT Xtend-en ismerkedhetnek meg a nyilvános jelenléttel, majd tovább léphetnek a szabályozott piaci kategóriákba. A könnyített feltételrendszerű piac olyan cégeknek is kitűnő választás, akik zárt körben emelnek tőkét a tőzsdei bevezetés előtt és vezetik be részvényeiket a BÉT Xtendre a tőkeemelés után.
A befektetői kockázatok csökkentése érdekében ezen a platformon a vállalatoknak dupla szűrőn kell keresztül menniük, hogy bevezethessék részvényeiket a BÉT Xtend-re és a tőzsdei jelenlét során is kettős felügyelet alatt vannak. Az első szűrő az ún. kijelölt tanácsadó (másnéven NOMAD – Nominated Advisor), aki megítéli, hogy alkalmas-e az adott vállalat a nyilvános piaci jelenlétre, és hogy leszerződik-e vele arra, hogy tanácsadást és támogatást nyújtson a tőzsdei bevezetéshez és forgalomban tartáshoz. A második szűrő maga a BÉT, aki egyrészt piacüzemeltetőként jóváhagyja 5 millió euró kibocsátási összérték alatt a kibocsátó bevezetési dokumentumát (ún. információs dokumentum); másrészt ellenőrzi a piaci működés során a tájékoztatási kötelezettségek teljesülését – közösen a pénzügyi felügyelettel (MNB).
2. A már tőzsdeérett társaságok számára választható a szabályozott piaci bevezetés is.
A tőzsdei bevezetésről szóló társasági döntést követően a bevezetés folyamata ebben az esetben a közreműködő szereplők kiválasztásával kezdődik. A közreműködő szereplők olyan külső tanácsadók lehetnek, akik a kibocsátási folyamat előkészítésében nyújtanak vállalatspecifikus tanácsadást (jellemzően befektetési szolgáltatók).
A tőzsdei bevezetés legfontosabb alapdokumentuma az ún. Tájékoztató, melynek tartalmaznia kell minden, a kibocsátó gazdasági, piaci, pénzügyi és jogi helyzetére (és azok várható alakulására) vonatkozó információt, hogy a befektetők döntéseikhez a lehető legszélesebb körű információval rendelkezzenek. A BÉT-re való bevezetéshez készített Tájékoztatót a Magyar Nemzeti Bankhoz kell benyújtani jóváhagyásra.
Jelen Címzetti Felhívás a tanácsadókat (Xtend esetében kijelölt tanácsadók/NOMAD-ok, szabályozott piac esetében közreműködő szolgáltatók) összefoglaló néven Tőzsdei Tanácsadóknak nevezi. A Tőzsdei Tanácsadók jó hírnévvel, és értékpapírok elsődleges forgalomba hozatalának szervezésével vagy tőkepiaci tranzakciók, illetve ezzel kapcsolatos vállalatértékelés, pénzügyi átvilágítás vagy tőkeági tranzakciók strukturálása és lebonyolítása területén rendelkeznek jelentős tapasztalattal. Feladatuk alapvetően kettős: egyrészt segíteni a vállalkozás felkészülését már a bevezetési folyamat legelejétől, másrészt a befektetők számára jelentenek garanciát arra, hogy jó minőségű és felkészült vállalatok jelenjenek meg a piacon. A Tőzsdei Tanácsadók nem uniformizált, hanem testre szabott tanácsadói szolgáltatásokkal támogatják az egyes cégek tőzsdei bevezetését. A Tőzsdei Tanácsadó bírálja el a vállalat tőzsdeképességét és – külső tanácsadókkal, illetve a vállalattal közösen – állítja össze a piaci szereplőket informáló bevezetési dokumentumot (információs dokumentum/Tájékoztató).
A felhívásra való jelentkezés feltétele, hogy a támogatást igénylő vállalkozás rendelkezzen együttműködési megállapodással egy Tőzsdei Tanácsadóval, aki a vállalat tőzsdei felkészülésének mentorálását végzi. A “Tőzsdei felkészülést támogató mentor program” keretében az Xtend piacra lépés esetében a Tőzsdei Tanácsadó megegyezik a BÉT által akkreditált Kijelölt Tanácsadóval, azaz a támogatást igénylő szervezet a BÉT honlapján közzétett felhívás keretében (Akkreditációs felhívás) akkreditált Kijelölt Tanácsadók köréből választhatja ki a jelen támogatás igénybevételéhez szükséges tanácsadóját. Amennyiben a bevezetés megvalósításához további szakértők bevonása szükséges, úgy jellemzően a Kijelölt Tanácsadó javaslatára és/vagy a Kijelölt Tanácsadó jóváhagyásával a Kibocsátó közvetlenül bízza meg a további szakértőket. A szabályozott piacok esetében a vállalkozásoknak azokkal a szereplőkkel szükséges együttműködési megállapodást kialakítaniuk, akik támogatják a tőzsdei felkészülést – jellemzően befektetési szolgáltatók, jogi irodák, illetve pénzügyi tanácsadók. A BÉT által kiválasztott vállalkozások a Tőzsdei Tanácsadóval közösen végzik a tőzsdei felkészülést, az együttműködés igazolásáról a Tőzsdei Tanácsadó nyilatkozatot állít ki a projektben tervezett mérföldkövek elérésekor.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 540 millió Ft. A támogatott kérelmek várható száma: 9-14 db.
Amennyiben a rendelkezésre álló keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a BÉT a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Címzetti Felhívást lezárhatja.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a GINOP-1.1.7.-17 kiemelt projekt keretében támogatott BÉT hirdeti meg a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött GINOP-1.1.7-17-2017-0001 azonosító számú támogatási szerződés alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Telefon: +36 1 429 6700 (elérhető munkanapokon 10 és 16 óra között)
Email: (munkanapokon 72 órán belül várhatnak választ)

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a kérelmeknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A KKV-k felkészítésének támogatása érdekében kizárólag a szabályozott piacra vagy MTF platformra történő bevezetéssel felmerült, kapcsolódó szakmai tanácsadás és szolgáltatások igénybevétele számolható el.
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók (a kapcsolódó elszámolható költségeket az 5.3 fejezet tartalmazza):
– Vállalat finanszírozási tanácsadás, mint például: – átvilágítás koordinálása, üzleti átvilágításban való közreműködés;
– információs dokumentum, illetve tájékoztató elkészítésében való közreműködés;
– a forgalomban tartáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésében nyújtott támogatás;
– menedzsment-támogatás, mentor-szolgáltatás;
– a kibocsátókkal együttműködve potenciális befektetők felkutatása, előszűrése.
– Pénzügyi és adójogi átvilágítás
– Jogi tanácsadás, illetve jogi közreműködés, mint például: – társasági-, gazdasági jogi tanácsadás, jogi kutatómunka;
– társasági jogi dokumentumok előkészítése;
– belső szabályzatok, eljárásrendek, munkaköri leírások kidolgozása;
– compliance funkció kialakításában, vonatkozó szabályozó dokumentumok elkészítésében együttműködés, tanácsadás.
– Kommunikációs tanácsadás, mint például: – PR, kommunikációs stratégia kialakítása;
– közösségi médiában való jelenlét támogatása;
– a jogszabályi elvárásoknak (vonatkozó PM rendelet) megfelelő honlap kialakítása;
– online és print médiában való megjelenés, ismertség növelése;
– marketing, nyomdai tevékenységek költségei.
– Közreműködés piaci bevezetésben: – potenciális befektetők felkutatása;
– a bevezetést követően a professzionális tőzsdei működés érdekében történő tanácsadás;
– értékesítési és pénzügyi tanácsadás.
– Egyéb, a vállalat igényeire szabott, a tőzsdei felkészülés érdekében kimutathatóan szükséges szakmai tanácsadás igénybevétele, jellemzően pénzügyi tanácsadók igénybevételével.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra pályázhat, aki az alábbi feltételek mindegyikét teljesíti:
– a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás;
– a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe a kevésbé fejlett régiókban található, és vállalja, hogy tevékenységét a megvalósítási időszak végéig a kevésbé fejlett régiókban fogja végezni.
– rendelkezik legalább 1 fő foglalkoztatottal a kevésbé fejlett régiókban található székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen.
– rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).
4.3. A kérelem benyújtásának határideje és módja
A kérelmek benyújtása 2018.03.16-tól 2020. január 2.-ig lehetséges.
Amennyiben a vállalkozás vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívásra egyszerre több kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott kérelem kerül elbírálásra, a többi kérelem automatikusan elutasításra kerül.
A támogatási kérelem benyújtásának módja: elektronikus levél formátumban, a mellékletek csatolásával egyidejűleg a email címre. Felhívjuk a figyelmet, hogy az emailben a csatolandó dokumentumokra történő link, hivatkozás nem elfogadható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelemhez csatolni kell a kérelem adattartalmát hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb a benyújtást követő 3 munkanapon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével vagy személyesen a következő címre:
Budapesti Értéktőzsde Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
https://www.bet.hu/Kibocsatok/Mentoring-program/Cimzetti-felhivas
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag