Tóth Isaszegi Irén Alapítvány ösztöndíja

Vajdaság Ösztöndíj

A Tóth Isaszegi Irén Alapítvány pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíjak odaítélésére a 2022/2023-as tanévre.

A pályázatra jelentkezhetnek:

A vajdasági magyar nyelvű közoktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű diákok, akik:

  • kimagasló/megfelelő tanulmányi előmenetellel rendelkeznek:
  1. jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot értek el a 2021/2022-es tanévben,
  2. kiemelkedő eredményeket értek el hazai és nemzetközi versenyeken.
  • hátrányos szociális helyzetük megnehezíti továbbtanulásukat:

a) árva vagy félárva; a szülő egyedülálló; nagycsaládban él,

b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg,

c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, ami miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

  • jelenleg az általános iskola 8. osztályos tanulója,
  • jelenleg középiskolás tanuló (9., 10., 11., vagy 12. osztály)A pályázaton elnyerhető ösztöndíj mértéke és formája:

A diákok által ösztöndíjként elnyerhető támogatás 2 fő részére 800 – 800 euró. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik. A pályázónak vállalnia kell, hogy pozitív döntés esetén, amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, a saját vagy a szülő/gyám nevére szóló bankszámlát nyit, amelyre az ösztöndíj átutalásra kerül.

A pályázaton való részvételhez szükséges formai követelmények: az ösztöndíjra jelentkezők az erre a célra létrehozott űrlapon keresztül adhatják be pályázatukat, amely itt található: https://forms.gle/SwtniK6oT7AYyWh78

Az adatok ellenőrzése:

A pályázatot elbíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy megvizsgálja az önéletrajzban leírtakat, valamint a csatolt és beküldött dokumentumok hitelességét.

Az alapító és az ösztöndíj bemutatása:

Az ösztöndíj alapítója Tóth Isaszegi Irén nyugdíjas építészmérnök 2018-ban hunyt el. Irén asszony Topolyán született. Gyermekkorában, szülővárosában élte át a határon túli magyarság tragikus helyzetét. Ezért gondolta úgy, hogy egy ösztöndíj alap létrehozásával elsősorban vajdasági magyar tehetséges, szorgalmas fiataloknak segít, akik szerény körülmények között élnek, és ezek a körülmények megnehezítik tehetségük kibontakozását, valamint tanulmányaik előmenetelét.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatok beadásának kezdő időpontja: 2022. október 1.

A pályázatok beküldésének határideje: 2022. november 15.

Általános tudnivalók:

  1. a hiányos vagy késve beérkezett pályázatokat a bíráló bizottság nem veszi figyelembe,
  2. a pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak az általa megadott e-mail címre,
  3. az ösztöndíj pályázattal kapcsolatban bővebb információkat kaphatnak címen.

A nyertes pályázók számára az ösztöndíjszerződésben meghatározott ösztöndíjat a budapesti székhelyű Tóth Isaszegi Irén Alapítvány biztosítja, amelyet az ösztöndíjas legkésőbb 2022. év végéig átutalással megkaphat.

Amennyiben a pályázó jelen pályázati kiírásban foglalt kötelezettségeinek a fent meghatározott határidőkön belül nem tesz eleget, elveszíti jogosultságát a Tóth Isaszegi Irén-ösztöndíjra.