Tóth Árpád emlékdíj-pályázat

Hazai
TÓTH ÁRPÁD EMLÉKDÍJ IRODALMI PÁLYÁZAT

Pályázatunk témája
Szabadon választott.

A pályázat weboldala és e-mailcíme:
http://www.toth-arpad-emlekdij1.webnode.hu

A pályázók köre:
A pályázatunkra amatőr és rendszeresen publikáló szerzők tollából is várunk műveket a fent megfogalmazott és kibontott témában. Pályázhatnak hazai és határon túl élő alkotók is, magyar nyelven írt művekkel.
Alsó életkori határ: 14. életév.

A pályázat célja:
Ráirányítani a figyelmet a magyar irodalomra, a magyar nyelven írt alkotásokra. Új irodalmi művek írására ösztönzés.
Tehetséggondozás, tehetségek felkutatása. Főhajtás TÓTH ÁRPÁD emléke előtt.

Kategóriák:
Junior (14-18 év)
Szenior (18. évtől)

A pályázat beküldési határideje: 2017. 01. 31.

Formai követelmények:
Pályázni versekkel, prózai művekkel lehet. A pályázatot kizárólag word dokumentumban kérjük beküldeni emailben. (mellékletként)
E-mail: .

A tárgyhoz szíveskedjenek odaírni: Tóth Árpád Emlékdíj 2016
Egy pályázó maximum 5 alkotással nevezhet. A prózák nem lehetnek hosszabbak 4 gépelt oldalnál.
A pályázat nem jeligés, ám lehet írói nevet (jeligét) is használni.
A pályázó a pályázaton történő részvételével automatikusan hozzájárul, hogy műve térítésmentesen megjelenjen a kiíró valamely elektronikus, vagy nyomtatott kiadványában.
A pályázathoz kötelező mellékelni a (felhívás részét képező) kitöltött Jelentkezési és regisztrációs lapot

Pályázati regisztrációs díj – adomány: 1000 Ft/pályázó

A Gyermekjóléti Alapítványnak, Országos Mécs László Irodalmi Társaságnak szánt adományokat kérjük, az alábbi számlaszámra utalják:
Számlaszám: K&H Bank Zrt. 10403318-50526789-83551000
Közleménybe írandó: adomány a Tóth Árpád Emlékdíj pályázathoz

Regisztrációs díjatadományt a kiíró nem fizet vissza.
A befolyt regisztrációs díjat-adományt kizárólag irodalmi és kulturális, közművelődési rendezvényeink, pályázataink finanszírozásához, elektronikus webfelületeink fenntartására fordítjuk.
A kiíró a felhívásban foglaltaktól eltérhet , indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a pályázati határidőket és feltételeket módosíthatja.
A pályázó a pályázaton történő részvételével hozzájárul, hogy alkotását, alkotásait a kiíró korlátozás nélkül- honorárium, royalty fizetése nélkül – felhasználhassa nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban.

A pályaművek zsűrizése
szakmai zsűri: a kiíró által felkért magánszemélyek

Várjuk a kedves olvasók szavazatát is e-mailben! (egy személy 1 szavazatot küldhet!)
A pályázati végeredmény ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva.

A pályázati anyag publikálása:
MINDEN PÁLYÁZÓNK válogatott ALKOTÁSA folyamatosan MEGJELENIK A http://www.toth-arpad-emlekdij1.webnode.hu WEBOLDALON!

Díjazás:
Eredményhirdetés:
a végeredményt a http://www.omlit.hu oldalunkon publikáljuk.

A díjazottakat e-mailben is értesítjük!

Díjazás kategóriánként:
Tóth Árpád Junior Emlékdíj 1 fő részére:
Oklevél + ingyenes megjelenési lehetőség az OMLIT valamelyik 2017.évben megjelenő antológiájában + 5000 Ft értékű szerencsesorsjegy
Elismerő Oklevél-díj 3 fő részére
Tóth Árpád Szenior Emlékdíj 1 fő részére:
Oklevél + ingyenes megjelenési lehetőség az OMLIT valamelyik 2017.évben megjelenő antológiájában + 5000 Ft értékű szerencsesorsjegy

Elismerő Oklevél-díj 3 fő részére

A kiíró a változtatás jogát fenntartja.

Szponzorációt, tárgyjutalom-felajánlást szeretettel és szívesen fogadunk!

GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY,
Országos Mécs László Irodalmi Társaság, I.(Nagy) Lajos Nemzetközi Szabadegyetem

http://www.omlit.hu
http://www.toth-arpad-emlekdij1.webnode.hu/
https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag