Tompa Mihály dombormű

Felvidék Hazai

A SZRKE Rimaszombati Egyházközségének Presbitériuma örömmel szerzett tudomást a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület azon szándékáról, hogy a Szegedi Nemzeti Emlékcsarnokban, a nemzet nagyjai sorában, Petőfi Sándor és Arany János szobra közötti szabad falfelületen, Tompa Mihály domborművét tervezi elhelyezni.

Az egyházközség úgy döntött, hogy a javaslattal és a megküldött tervezettel egyetértve, saját forrásból 1000 € összeggel szeretne hozzájárulni a dombormű elkészítéséhez, valamint a rimaszombati gyülekezetben is közadakozást hirdetett erre a célra.

Amennyiben szeretne hozzájárulni e nemes ügyhöz, 2022. augusztus 15-től 2022. szeptember 30-ig kétféleképpen is megteheti: adományát elhelyezheti a templomban erre a célra kihelyezett perselybe, vagy befizetheti a lelkészi hivatalban.

A közadakozásból befolyt összeget teljes egészében a megjelölt célra kívánják fordítani.