Több mint 204 millió dinár projektekre

Pályázati eredmények

26,5 millió dinár az általános iskolák és a középiskolák számára felszerelés beszerzésének támogatására, 102 millió dinár a középiskolás diákok utazási költségtérítésére Vajdaság Autonóm Tartományban, 20,2 millió dinár az oktatási programokra, projektumokra — ebből 14,7 millió az egyesületek, az általános és a középiskolai oktató-nevelő intézmények, valamint a pedagógusok szakmai továbbképzésével foglalkozó intézmények programjai, projektumai támogatására, 3,7 millió a két tanítási nyelvű oktatás megvalósítására, 1,1 millió az iskolai helyiségeket bérbe adó oktató-nevelő intézmények számára és 700 000 dinár az iskoláskor előtti oktatásra vonatkozó programokra, projektumokra.

A nemzeti kisebbségek — nemzeti közösségek támogatására meghirdetett pályázatokra az idén összesen 56 millió dinár áll rendelkezésre, ebből 33 millió a Vajdaság Autonóm Tartományban élő nemzeti kisebbségek jogainak előmozdítását célzó programokra, projektumokra, 12 millió a multikulturalizmus és a nemzetek közötti tolerancia megóvására, ápolására vonatkozó programokra, projektumokra, valamint 11 millió dinár a hivatalos nyelvhasználatra való jogosultság érvényesítésének előmozdítására.

Áprilisban már közzétételre kerültek a Vajdaság autonóm tartományi oktató-nevelő intézmények számára interaktív táblák és kivetítők beszerzését támogató pályázat eredményei. Az Okostáblát minden iskolának! elnevezésű akcióra, melynek célja, hogy minden vajdasági iskola, minden kihelyezett tagozat és minden diákkollégium egy-egy okostáblát és projektort kapjon, 70,4 millió dinár áll rendelkezésre.

— A sikeresen lebonyolított közbeszerzési eljárást követően már nagyban folynak a beszerelési munkálatok, a védelmi intézkedések alkalmazására vonatkozó ajánlások mentén. A hónap végére várhatóan mind a 704 tábla és projektor telepítése megtörténik. Remélem, hogy szeptemberig, illetve az új iskolaév kezdetéig a tanulók rendelkezésére állnak majd az okostáblák, és tanáraik használni fogják azokat a tanítás folyamán. A távoktatás ideje alatt meggyőződhettünk a digitális technológia előnyeiről, és arról, hogy az nélkülözhetetlen. Azokkal a pályázatokkal kapcsolatosan pedig, amelyek eredményei most kerültek közzétételre, reményeink szerint a naptári év végéig, a költségvetés fizetőképességével összhangban lebonyolíthatjuk a szerződések aláírását, a felszerelések beszerzését és leszállítását, a támogatott programok és projektek pedig megvalósulnak — jelentette ki Nyilas Mihály tartományi kormányalelnök és tartományi titkár.

A pályázati eredmények a titkárság weboldalán tekinthetők meg és tölthetők le.

Forrás: Hét Nap