Testvértelepülési programok támogatása

Erdély Hazai

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.
A pályázati kiírás tárgya
A. alprogram: Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar közösségi kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések támogatása, így különösen: magyarországi helyi (települési, megyei) önkormányzat és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria helyhatósága (települési önkormányzata, települése) között

  1. meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése;
  2. a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadásának támogatása;
  3. a magyar történelemhez kapcsolódó esemény és a magyar nemzeti ünnepekhez kapcsolódó közösen megvalósítandó program támogatása;
  4. a testvértelepüléseken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósításának támogatása;
  5. új testvértelepülési kapcsolatok kiépítése.
B. alprogram: Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok támogatása
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar gazdasági kapcsolatok kialakítását, fenntartását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések támogatása, így különösen: magyarországi helyi (települési, megyei) önkormányzat és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria helyhatósága (települési önkormányzata, települése) között
  1. gazdasági együttműködések kialakításának elősegítésére irányuló programok támogatása;
  2. gazdasági együttműködések fenntartásának elősegítésére irányuló programok támogatása;
  3. tapasztalatcsere, a gazdasági szférában szerzett tudás és legjobb gyakorlatok átadását célzó programok támogatása;
  4. vállalkozói találkozók megvalósításának támogatása;
  5. a gazdasági együttműködés(eke)t támogató program(ok)on, vállalkozói találkozó(ko)n résztvevő gazdasági szereplők, vállalkozások által előállított termékek a testvértelepülés, illetve annak lakossága általi megismertetésének támogatása.

A jelen pályázati kiírásra egy pályázó alprogramonként csak egy pályázatot nyújthat be azzal, hogy egy pályázó mindkét alprogram keretében jogosult pályázat benyújtására.

A pályázatra vonatkozó határidők:
Megvalósítási időszak: 2022. január 1 – 2022. december 31.
Benyújtási határidő: 2021. december 30. 14.00 óra.
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén.

További információk: https://bgazrt.hu/tamogatasok/kulhoni-tamogatasok/kulhoni-tamogatasok-2022/