Tervezd meg! Plakátpályázat

Hazai
Plakát pályázat egyéni jelentkezőknek

Neve: Tervezd meg!
Felhívás: Ügyesen bánsz az ecsettel, ceruzával, vagy esetleg a Photoshoppot bűvölöd tehetségesen? Akkor van számodra egy feladatunk! A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) az M5 TV Ismerd meg! című műsora plakáttervező pályázatot hirdet 8-12 évesek számára! A zenészként is tevékenykedő Száraz Bence most a saját stílusától merőben eltérő dalt írt, kizárólag a műsor számára. Tervezd meg Te az Ismerd meg! című dal plakátját! Az A4-es méretű plakát elkészítéséhez bármilyen technikát használhatsz. Hallgasd a zenét és engedd szabadjára a fantáziád! Alkoss!
Részvételi szabályzat és általános szerződési feltételek
Az alábbi Részvételi szabályzat és általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) “M5 TV Ismerd meg! plakát pályázat” pályázat (a továbbiakban: Pályázat) részvételi feltételeit, valamint a Pályázaton részt vevő személyekkel létrejövő szerződés általános rendelkezéseit tartalmazza.

1. A Pályázaton részt vehet minden, 8., 9., 10., 11. és 12. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: Pályázó). 18. életévét be nem töltött személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával teheti meg a Pályázaton történő részvételhez szükséges jognyilatkozatokat (így különösen: küldheti el a Jelentkezési lapot)

2. A Pályázó a Pályázatra történő jelentkezéssel (kitöltött jelentkezési lap és a plakát leadásával) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. A Pályázatra történő jelentkezéssel a Pályázó és az MTVA között a Jelentkezési lapon rögzített és a jelen Szabályzatban foglalt jogokkal és kötelezettségekkel szerződés jön létre.

3. Egy Pályázó egy plakáttal jelentkezhet a Pályázatra.

4. Jelentkezés
A Pályázatra a jelen Szabályzat elolvasását és tudomásul vételét követően, kitöltött, és ha szükséges, törvényes képviselőjének aláírásával ellátott Jelentkezési lappal együtt a plakát egyidejű elküldésével lehet jelentkezni 2017. május 8-ig. A jelentkezés akkor fogadható el, ha a jelentkezési lapokon feltüntetett osztálytagok mindegyikének törvényes képviselő hozzájárulása csatolásra kerül. A pályamunkákat küldjék el postán vagy személyesen az MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64-be, a borítékra írják rá: M5 Ismerd meg! – Tervezd meg!
A jelentkezéssel a Pályázó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a Jelentkezési lapon és a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket.
A jelentkezési határidőt követően beérkező plakátokat nem áll módunkban elfogadni.

Elbírálás: A beküldött munkákról készített fotók felkerülnek az Ismerd meg! facebook oldalára. A facebook-on legtöbb like-ot kapott 10 pályázó közül a nyertest egy szakmai zsűri választja ki.

A zsűri elnöke:
Rutkai Bori, énekes, képzőművész, zeneszerző

Zsűri tagok:
Száraz Bence, grafikus, dalszerző, az Ismerd meg! állandó szereplője
Takács Barbara, animációs filmkészítő, az Ismerd meg! állandó szereplője
Dósa Loretta, műsorvezető
Tóth Csilla, műsorvezető

Beküldési határidő: 2017. 05. 08.
A beküldött pályamunkákra 2017. 05. 15-ig lehet szavazni az ismerd meg! facebook oldalán

Eredményhirdetés: 2017. 05. 28.
1. helyezett: egy LG LOUDR partyhangfal DJ funkciókkal az LG Elektronics Magyarország Kft. felajánlásával
2. helyezett: éves családi belépő, a Tropicariumba, a cápás állatkertbe
3. helyezett: családi belépő a szentendrei Skanzenbe

6. A Pályázó jogai és kötelezettségei
6.1. A Pályázó a Jelentkezési lap elküldésével és a plakát elküldésével térítésmentesen, időbeli és területi korlát nélkül, harmadik személynek átruházható módon engedélyezi az MTVA számára a plakát lineáris és nem lineáris (lekérhető, on demand) nyilvánossághoz közvetítését (A szerzői jogról szóló 1999. évi LVI. törvény 26. § (1)-(8) bek.)
6.2. A Pályázó a Jelentkezési lap elküldésével kinyilvánítja, hogy megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az MTVA weboldalán olvasható Adatkezelési Nyilatkozatot (http://old.mtva.hu/hu/jogiesadatvedelminyilatkozat). Pályázó a Jelentkezési lap elküldésével hozzájárul, hogy adatait az MTVA a Pályázaton való részvételéhez szükséges mértékben kezelje.
6.3. A Pályázaton való részvételhez és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat a Pályázó a Jelentkezési lapon adja meg: Pályázó szavatolja, hogy megfelel a Pályázat részvételi feltételeinek, valamint hogy a Jelentkezési lapon feltüntetett adataik valósak.
A Jelentkezési lapon feltüntetett adatok valótlanságából, hibájából vagy hiányosságából, és mindezekből következően a Pályázóval való kapcsolatfelvétel sikertelenségéből eredő következmények Páylázót terhelik, azokért az MTVA nem felel.
http://www.m5tv.hu/palyazatot-hirdet-az-ismerd-meg-csapata/

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumok