Tehetségsegítő szervezetek támogatása

Erdély Hazai

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a tehetségsegítő szervezetek támogatására.

A pályázat célja
A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása.

Rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 30 000 000 Ft.
A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Támogatható tevékenységek
1. „A” komponens
I. Kötelezően megvalósítandó programelemek (a pályázónak minden elemet meg kell valósítania):

 • a meglévő jó gyakorlatok megismertetésének és bevezetésének koordinálása;
 • a tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése, információs felület működtetése;
 • a tanács tehetségsegítő tevékenységének széles körben történő bemutatása, megismertetése.
II. Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, melyek közül a pályázónak legalább hármat meg kell valósítania:
 • a tehetséges fiatalok bevonása az adott település, térség fejlesztésébe;
 • a tehetségsegítő szakemberek részére team munka, esetmegbeszélések szervezése egyéni vagy csoportos szupervízió keretében;
 • a területi kiegyenlítettség érdekében szakmai segítségnyújtás tehetségpontok alakításához kistelepüléseken, komplex programokkal fejlesztendő/kedvezményezett járásokban;
 • a partneri, támogatói hálózat megerősítését és bővítését célzó szakmai program megvalósítása;
 • tehetséggondozó szakmai fórumok szervezése;
 • tehetségalap létrehozása, működtetése vagy a tehetségalap létrehozásának és működtetésének kidolgozott terve.
2. „B” komponens
I. Kötelezően megvalósítandó programelem:
 • legalább 30 órás, tanórán kívüli, élmény- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása.
II. Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, melyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:
 • legalább 3 napos, anyanyelv-ápoló és/vagy tehetséggondozó szaktábor;
 • felmenő rendszerű, tanulmányi vagy művészeti verseny megrendezése tehetséges magyar tanulók részére;
 • tehetséggondozó szakmai fórumok, szakmai műhelyek szervezése;
 • a tehetséges fiatalok bemutatkozását, a korszerű rendszerelvű tehetséggondozó szemlélet kialakítását, jó gyakorlatok megismerését, a tehetségsegítő partneri hálózat megerősítését, bővítését szolgáló szakmai rendezvények szervezése (tehetségnap).

Benyújtási határidő: 2022. március 21.

További információk: https://emet.gov.hu/tehetsegsegito-szervezetek-tamogatasa-a-palyazat-kodja-ntp-httsz-22/#_blank