Te milyen nyugdíjas leszel?

Hazai
Te milyen nyugdíjas leszel? – gyermekrajzpályázat szabályzat

“Hogyan képzeled el magad nyugdíjas korodban, nagyszülőként? Rajzold le nekünk!”
Az OTP Nyugdíjpénztár (Szervező), székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. általános iskolai alsó tagozatos gyermekeknek (Pályázó) hirdet rajzpályázatot. A pályázat összesen 50 nyertese egyenként 15 000 forint értékű Pátria utalványban részesül.
Pályázni kettő korcsoportban, 2017. június 16-ig lehet.

Részvételi feltételek:
1. Résztvevő
A Pályázatra jelentkezhet minden, Magyarországon általános iskola alsó tagozatán tanulmányokat folytató gyermek, akinek a törvényes képviselője megismeri, elfogadja és a gyermekre valamint magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Pályázati kiírás részvételi feltételeit.

2. A pályázat témája
Rajzold le, Te milyen leszel nyugdíjas korodban, milyen nagymama, illetve nagypapa leszel! Mutasd meg minél színesebben, ötletesebben alkotásodon,
– hol és hogyan szeretnél élni,
– milyen hobbid lesz,
– kivel fogsz együtt lakni,
– mit csinálsz majd nyugdíjas korodban.

3. Pályázati korosztályok
– 1-2. osztályos általános iskolások
– 3-4. osztályos általános iskolások

4. Formai követelmények
A pályázatra A/4-es méretű, tetszőleges technikával (pl. vízfesték, tempera, zsírkréta, filctoll, színes ceruza) elkészített műveket várunk. Minden pályázó egy alkotással nevezhet.

5. Értékelés
A beérkezett pályaműveket az OTP Nyugdíjpénztár az erre a célra felkért – marketing és kreatív szakértőiből álló, 3 tagú – bíráló bizottsága értékeli. Az elbírálás szempontjait az ötletesség, színek harmóniája, a minél egyedibb látás- és kifejezésmód adják.
A két korcsoportban 20-20 nyertest állapít meg az erre a célra felkért bíráló bizottság, emellett korcsoportonként 10-10 pályaművet Facebookos közönségszavazásra jelöl. A közönségszavazás az OTP Nyugdíjpénztár Facebook-profilján zajlik 2017. július 03-06. között. Korcsoportonként a legtöbb Like-ot gyűjtő pályaművek készítői (összesen 5-5 pályázó) szintén díjazásban részesülnek.

6. Nyeremények
A pályázat két korcsoportjában 25-25, összesen 50 nyertes részesül díjazásban. A nyertesek 15 000 Ft, azaz tizenötezer forint értékű Pátria utalványban részesülnek, amelyet a Pátria áruházlánc üzleteiben válthatnak be.
Azon intézmény (iskola), amelyből a legtöbb pályamű érkezik 100 000 Ft, azaz százezer forint értékű Pátria utalvány díjban részesül. Ennek feltétele a 2. számú mellékletet képező, Intézményi Jelentkezési lap kitöltése és a Szervező részére postai úton történő megküldése.

7. A pályázattal kapcsolatos legfontosabb időpontok
– A pályázat kiírásának időpontja: 2017. április 03.
– A pályázatok postára adásának határideje: legkésőbb 2017. június 16.
– A közönségszavazás időtartama: 2017. július 03-06.
– Eredményhirdetés: 2017. július 12.
– Az utalványok a nyertesek részére az eredményhirdetést követő legkésőbb 30 napon belül postai úton kerülnek megküldésre.

8. A pályázatok benyújtásának módja
Az elkészült rajzot és a hozzá tartozó Jelentkezési lapot, valamint adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot mind a gyermekre, mind a törvényes képviselőre vonatkozóan, hibátlanul és hiánytalanul kitöltve a következő címre kérjük postán megküldeni:
OTP Nyugdíjpénztár 1370 Budapest Pf. 369.
A borítékra kérjük ráírni: “Rajzpályázat”.
A pályázat keretében kizárólag postai úton beküldött, eredeti pályaműveket fogadunk el.
Fotózott, szkennelt, e-mailben küldött pályázattal nem lehet nevezni!!!
Egyéb feltételek és információk
– A Pályázatban az OTP Nyugdíjpénztár, és az OTP Pénztárszolgáltató Zrt., valamint a szervezésében és lebonyolításában résztvevők munkavállalóinak gyermekei nem vehetnek részt.
– A Pályázatban való részvétel önkéntes.
– Egy pályázó csak egy rajzzal pályázhat.
– A beérkezett pályamunkák csak a hozzájuk mellékelt és kitöltött Jelentkezési lappal és hibátlanul, hiánytalanul kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozattal együtt érvényesek. (Amennyiben valakinek nem áll módjában a Jelentkezési lapot kinyomtatni, úgy kézzel írt, olvasható és az eredeti Jelentkezési lap tartalmi követelményeivel megegyező jelentkezést is elfogadunk.)
– A beküldött alkotások nem minősülnek szerzői jog védelme alá tartozó alkotásoknak.
– Az elkészült alkotás hátoldalára kérjük, írják rá a gyermek nevét, intézmény nevét, korosztályát és a törvényes képviselő nevét, telefonszámát és e-mail címét is.
– Pályázni csak eredeti, saját alkotásokkal lehet. Azt a pályázót, aki más szerző szerzői jogát megsérti, a Szervező kizárja a Pályázatból. A pályázat elküldésével a Pályázó lemond arról, hogy a felhasználóktól szellemi alkotáshoz kötődő jogcímen bármilyen további díjazásban részesüljön.
– Az utalványokhoz tartozó esetlegesen felmerülő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulási kötelezettségeket a Szervező téríti meg.
– Az eredményhirdetést követően a rajzokat a Szervező nem küldi vissza.
– A Szervező a pályázat, illetve a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaműveket kiállítani, bemutatni a gyermek nevének, korosztályának és intézménye nevének feltüntetésével (pl. internetes felületen, programfüzetben, katalógusban, személyes ügyfélszolgálaton, PR-tevékenység során), kizárólag az erre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, vagy a pályázati cél megvalósulását követő legfeljebb 5 évig.
– A Szervező jogosult a pályázati nyertes alkotásokat fotókon, illetve cikkekben, valamint egyéb audiovizuális anyagokban bemutatni.
– A Szervező a pályázat során birtokába kerülő személyes adatokat kizárólag a pályázat keretein belül, a jelenlegi és a jövőbeni gyermekrajzpályázatokkal összefüggő kommunikáció céljából kezeli kizárólag az erre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, vagy a pályázati cél megvalósulását követő legfeljebb 5 évig.
– A nyertes gyermekek törvényes képviselőit elektronikus levélben, e-mail cím hiányában telefon értesíti a Szervező, valamint a nyertes alkotást, a nyertes gyermekek nevét, intézmény nevét, korosztály megjelölésével közzé teszi az OTP Nyugdíjpénztár Facebook oldalán kizárólag az erre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, vagy a pályázati cél megvalósulását követő legfeljebb 5 évig.
– A nyereményeket postai úton juttatjuk el ajánlott postai küldeményben a nyertes gyermek jelentkezési lapon megadott címére.
– A postai értesítés hibájáért, késedelméért a Szervező felelősséget nem vállal. Az utalvány átvételének időpontja az ajánlott küldemény feladását követő 5. munkanap (kézbesítési vélelem). A Szervező csak a postai küldemény feladásért felel, a postai kézbesítés hibájáért, hiányosságáért felelősséget nem vállal. A postai kézbesítés hibája, hiányossága, egyéb postai mulasztás esetén az ajándékra jogosult a Magyar Posta Zrt.-vel szemben érvényesíthet igényt. Az ajándékra jogosult által át nem vett, a Pénztárba visszaérkező ajándéktárgy nem kerül ismételten kiküldésre, azonban a Szervező ügyfélszolgálatán átvehető legkésőbb 2017. augusztus 30. napjáig.
– A nyeremény készpénzre nem váltható át. Amennyiben a nyertes nem kíván élni a nyereményével, lehetősége van arra, hogy – a nyeremény átvételét követően – nyereményét más személyre átruházhassa. A nyeremény átvételét követően a jövőben azonban sem a nyertes, sem az a személy, akire a nyeremény a Játékos által átruházásra került, semmilyen követelést nem támaszthat az OTP Nyugdíjpénztárral szemben.
– A Kampányra vonatkozó felhívásokban szereplő képi megjelenítések csak illusztrációk, és a figyelemfelkeltést szolgálják.
– Szervező fenntartja magának a jogot a fenti részvételi feltételek megváltoztatására. Szervező bármilyen, a jelen feltételeket érintő változásról szóló értesítést a http://www.otpnyugdij.hu honlapon keresztül közöl a Pályázat résztvevőivel.
– Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.
– Adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: NAIH-116559/2017.