TÁVI-44-2018

Hazai

Képzési díjmentes “Cégvezető menedzser”,
valamint “Vállalati ügyintéző” online, távoktatási programok felnőttek számára

TÁVI-44-2018 sz. Pályázat
A Távoktatási Intézet (székhely: 2100 Gödöllő, Rét út 58.) pályázatot hirdet szakmai felnőttképzési programokon való támogatott (kedvezményes) részvételre, az alábbiak szerint. A Távoktatási Intézet saját hatáskörben, térítésmentes, azaz képzési díjmentes részvételi lehetőséget biztosít egyes képzési programjain.

1. Pályázók köre:
a. Természetes személyek 
b. Legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek (az egyes képzési programok bemeneti kompetenciáinak való megfelelés)
c. Motiváltak a személyes, szakmai fejlődés tekintetében

2. Pályázat célja:
A pályázat célja az esélyteremtés a tanulásra, online formában. Elsődlegesen kompetenciafejlesztések megvalósítása a felnőttképzési programok segítségével, ezáltal a munkaerő értékek optimalizálása, elsődlegesen a felnőtt lakosság körében.

3. A pályázat tárgya:
A pályázat keretein belül a Távoktatási Intézet által gondozott programokra lehet pályázati jelentkezéseket benyújtani.
3.1. Meghirdetett programok:
Cégvezető menedzser (Online kurzus)
Vállalati – irodai ügyintéző (Online kurzus)
A meghirdetett programok online, távoktatás formában, egy félév alatt teljesíthetők. A program távoktatás formában valósul meg, online konzultációkkal. A programhoz szükséges tananyagokat a program kezelője egy központi platformra helyezi, amelyet a résztvevő (jelszó és kurzuskód) birtokában közvetlen formában elérhetnek. Ezek a tananyagok letölthetők, szerkeszthetők és nyomtathatók. A résztvevők saját ütemben, munkájukhoz igazodva dolgozhatják fel az ismeretanyagot konzulens irányítása mellett. A távoktatást online konzultációk segítik. Az online konzultációk havi rendszerességgel, péntek vagy szombat délutáni, esti vagy vasárnap délutáni órákban valósulnak meg. Egy előre meghatározott Messenger csoporton belül a konzulens online konzultációt tart, amelyet a résztvevők az okoseszközeiken (okostelefon, okostv, tablet, vagy számítógép, laptop stb.) követhetnek figyelemmel, így a konzultációkon való részvétel nem igény személyes jelenlétet. Az online konzultációkon való részvételhez internetkapcsolatra, valamint Messenger-fiókra van szükség. A résztvevők az online konzultációk pontos időpontját a program kezdetén kapják kézhez. Az online konzultációk 3-4 órás elfoglaltságot jelentenek.
Tekintettel arra, hogy a tananyagok közreadása távoktatási felületen történik, míg a konzultációk online formában zajlanak, így minimális személyes jelenlétre van szükség a program megvalósítása során. 
A programmegvalósítás tekintetében mindösszesen két alkalommal kell személyesen megjelenni a résztvevő által megjelölt vizsgaközpont valamelyikében. A program kezdetekor un. programindító konzultáción kerül lebonyolításra a program indításához szükséges adminisztráció, beiratkozás, távoktatási kódok és konzultációs rendek átadása-átvétele ezen az alkalmon kerül lebonyolításra. A másik személyes jelenlétet igénylő alkalom a programhoz kapcsolódó záróvizsga. Mindkét alkalom személyes jelenléthez kötött és feltétele a programban való részvételnek. A résztvevő jelen pályázati eljárásban maga választhatja meg azt a vizsgaközpontot, ahol szeretné teljesíteni a programindítás, valamint a programzárás követelményét. Az online konzultációk mozgóképrögzítésre kerülnek, amelyek a konzultációkat követően a távoktatási felületen is elérhetővé válnak. Az online konzultációk így visszakereshetők, újból felhasználhatók, ezzel is segítve a tananyag elsajátítását. A program lebonyolítása során időközi számonkérések, beadandó dolgozatok nincsenek. Követelmény a távoktatási program folyamatos figyelemmel kísérése, az online konzultációkon való részvétel, valamint a záróvizsgára történő tudatos és módszeres készülés.
3.2. Választható vizsgaközpontok:
– Budapest, 
– Győr,
– Miskolc,
– Nyíregyháza,
– Szeged,
– Székesfehérvár, 
– Pécs, 
– Zalaegerszeg.
3.3. A pályázható képzési programok felvételi tájékoztatója, kurzusprogramja:
http://www.tavintezet.hu/kepzesi-kinalat/
Rendelkezésre álló státuszok (támogatott) száma: 16 fő/ kurzus/konzultációs központ.

4. A képzési programok lebonyolítása
A programok általános szakmai leírását a Távoktatási Intézet Kft. hivatalos weboldala tartalmazza. A honlap a http://www.tavintezet.hu címen érhető el. A képzési programokra pályázat útján lehet jelentkezni. A pályázati programok automatikus pályázatok, azaz, ha a pályázó a feltételeknek megfelel és van még rendelkezésre álló férőhely (státusz), akkor a pályázó felvétel nyer a programba. A pályázati időszakot követően, a pályázati határidő lejárta után a Távoktatási Intézet Tanulmányi Osztálya e-mailben értesíti ki a pályázati döntésről. Sikeres pályázás esetén a program egy szakmai konzultációval indul, amely keretében történik a beiratkozás, valamint a programhoz szükséges segédletek közreadása, a konzultációs rend meghatározása, a számonkérések és követelmények deklarálása. A Távoktatási Intézet központi weboldalán érhető el a távoktatási felület, amely jelszóval védett. A beiratkozás alkalmával a résztvevők a szükséges hozzáférési kódokat megkapják, így már a beiratkozás napján elkezdődik a szakmai munka. A távoktatás szakaszában beadandók, dolgozatok, vizsgák, időközi számonkérések nincsenek, a programok záróvizsgával zárulnak. Az egyes programok záróvizsgáját az un. kurzusprogramok tartalmazzák, ezek elérhetők a Távoktatási Intézet weboldalán. 
A sikeres felkészülés érdekében a szakmai munkát irányító konzulens plusz feladatokat, fejlesztő kérdéseket, utasításokat adhat, amelyek az ismeretek elmélyítését illetve rendszerezését szolgálják. Ezek a feladatok a végső értékelésbe nem számítanak bele. A programok záróvizsgával zárulnak. A záróvizsgák időpontját a Távoktatási Intézet Tanulmányi Osztálya határozza meg. A záróvizsgák lebonyolítását a Távoktatási Intézet Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata szabályozza, amely szintén letölthető a Távoktatási Intézet hivatalos weboldaláról. A pályázó vállalja, hogy a záróvizsgát megkísérli és arra a legjobb tudása szerint felkészül.

5. Pályázathoz kapcsolódó költségek:
A képzési programok kedvezményes formában valósulnak meg, így a Távoktatási Intézet listaárán szereplő képzési díj nem kerül felszámításra, így a résztvevő 0, azaz Nulla Ft. képzési díj ellenében vehet részt a programban. A Távoktatási Intézet, mint pályázatkezelő saját hatáskörben biztosítja a program megvalósításhoz szükséges feltételeket. A pályázati támogatás a képzési díj 100%-át tartalmazza, így a sikeresen pályázók térítésmentesen vehetnek részt a pályázati programban. A Távoktatási Intézet, mint pályázatkezelő által biztosított programrészvételhez vizsgadíj kapcsolódik, amely a pályázó költsége, azt a pályázat már nem tartalmazza. Jelen pályázathoz kapcsolódó vizsgadíj mértéke a mindenkori minimálbér 20%-nak megfelelő összeg, 2018-ban az idevonatkozó 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet értelmében 27 600 Ft/fő szolgáltatási díj. A vizsgadíj befizetésére a programkezdetekor kerül sor. A programhoz a vizsgadíjon kívül más költség nem társul. A pályázat nem tartalmazza az esetleges utazási- és étkezési költségeket, ezen kiadások a pályázót terheli.

6. Pályázati jelentkezés:
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a címre. 

Tárgy mező: ONLINE KURZUSOK
(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk! )

Jelentkezési határidő: 2019. február 14. (Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk – kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)

Pályázatkezelő:
TÁVOKTATÁSI INTÉZET
Adószám: 25044636-2-13 Cg.13-09-190934
http://www.tavintezet.hu