Tavaszi részképzés 2017/18-as tanévben

Beregszász Ösztöndíj

PÁLYÁZATI KIÍRÁS – Tavaszi részképzés a 2017/2018-as tanévben

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas egyéni teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2017/2018-as tanév tavaszi szemeszterében.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) dolgozza ki, a pályázatot az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) és a Beregszászi Agora Információs Központ és lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

 • Az EMMI és az ELTE az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdés e) pontja és 80. § (4) bekezdése, illetve a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26. és 26/A §-a, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. (továbbiakban: Kedvezménytörvény) 1. §-a alapján a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló ukrán állampolgárságú személyek nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott részképzésben vehetnek részt, amennyiben az EMMI és az ELTE által meghirdetett pályázaton a részképzés időtartamára miniszteri ösztöndíjat nyernek el.
 • A pályázat továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján került kiírásra. A fenti jogszabályoknak, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
 • Jelen pályázat alapján a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló ukrán állampolgárságú személyek kizárólag a magyarországi állami vagy egyházi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű alap-, osztatlan és mesterképzésén vehetnek részt miniszteri ösztöndíjas részképzésben.
 • Az EMMI és az ELTE közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és azt a pályázati kiírással egyidejűleg nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és az Értékelő Bizottság által is javasolt felsőoktatási intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át más felsőoktatási intézményben, vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • A támogatás forrása Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, Főiskolák cím, 1. előir. csoportszám, 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat.
 • Az EMMI és az ELTE által közösen a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére valamint a 2018/2019-es tanév őszi félévére a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán részképzésben részt vevő horvát, román, ukrán, szerb és szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára miniszteri ösztöndíjra meghirdetett pályázatokon együttesen 700 hónapnyi miniszteri ösztöndíj ítélhető meg
 • A jelen pályázaton legfeljebb odaítélhető részképzős ösztöndíjak kerete 100 hónap. Amennyiben az elbírálás során a megítélt részképzős ösztöndíjak nem érik el a 100 hónapnyi tervezett keret mértékét, akkor a fennmaradó ösztöndíj keret átcsoportosítható

– az EMMI és az ELTE által közösen a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra horvát vagy román vagy szlovák vagy szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett pályázatok keretéhez, vagy

– az EMMI és az ELTE által közösen a 2018/2019-es tanév őszi félévére miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra horvát vagy román vagy szerb vagy szlovák vagy állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett pályázatok keretéhez.

 • Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény látja el.
 • Az ELTE személyenként szerződést köt a miniszteri ösztöndíjasokkal (ld. „a pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket” c. fejezetben), és további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.
 • Egy pályázó a teljes szemeszteres részképzésre és a részképzős tanulmányútra vonatkozó pályázati kategóriákra egyidejűleg benyújthat pályázatot, miniszteri ösztöndíj azonban részére csak egy ösztöndíj-kategóriában ítélhető meg.
 • Abban az esetben, ha valamely pályázó egyidejűleg teljes szemeszteres részképzésre és egyéni részképzős tanulmányútra is benyújtotta pályázatát, és azt az Értékelő Bizottság mindkét pályázati kategóriában miniszteri ösztöndíjra javasolhatónak ítéli meg, a pályázatot a teljes szemeszteres részképzésre vonatkozó pályázati kategóriában kell eredményesnek (nyertesnek) tekinteni.

A pályázat további részleteit az alábbi LINKRE kattintva tekintheti meg.