Támogatás nagykárolyi mezőgazdászok részére

Nagykároly Külhoni

A 97/63/2020-as szakminisztériumi rendelet kiegészítése értelmében, azon nagykárolyi mezőgazdasággal foglalkozó szakemberek, akik szerepelnek a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) jegyzékében, írásban (kézzel írott, vagy elektronikus módon elküldött levél formájában) kérvényezhetnek támogatást az aszálykárok miatt, melyet a Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal keretében működő mezőgazdasági iroda munkatársaihoz kell eljuttatniuk, legkésőbb 2022. augusztus 1-ig a 2021-es év őszén elvetett kultúrákra, illetve legkésőbb 2022. november 15-ig, a többi mezőgazdasági kultúrákra vonatkozóan.

A támogatást az elmúlt hónapok aszályos időjárása miatt keletkezett károkra igényelhetik az érintettek.
A kérvényeket személyesen a mezőgazdasági irodába, vagy e-mailben az  címre kell eljuttatniuk a termelőknek.
Magánszemélyek, illetve jogi személyek a kérvények formanyomtatványát a www.municipiulcarei.r/anunt-seceta-07-07-2022 oldalról tölthetik le.

További információk: https://www.municipiulcarei.ro/hu/nagykarolyi-mezogazdaszok-figyelmebe/