SZÜLŐFÖLDÖNMAGYARUL

Vajdaság Ösztöndíj

1SZÜLŐFÖLDÖNMAGYARULFELHÍVÁSA Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából meghirdeti a„Szülőföldön magyarul” című programra vonatkozófelhívást a nevelési, oktatási, valamint tankönyvés taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáraa 2020/2021estanévre

Célja: a szerbiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás összege és jogcíme: A.NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYVÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS 22.400 forintnak megfelelő EUR.HALLGATÓI TÁMOGATÁS 22.400 forintnak megfelelő EUR támogatás a 2020/2021estanévre egy alkalommal igényelhető. A „Szülőföldön magyarul” program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2021.évi költségvetésének „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzatán rendelkezésre álló összeg.

A részletes felhívás itt olvasható