Szülőföldi fiatal oktatói ösztöndíj

Beregszász Ösztöndíj

PÁLYÁZATI KIÍRÁS – Szülőföldi fiatal oktatói ösztöndíj

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2017/2018-as tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrás Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel (a továbbiakban: ELTE) együttműködve dolgozta ki, a pályázatot a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Szabadkai CMH Iroda, a Beregszászi Agora Információs Központ és az ELTE lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

  • Az EMMI és az ELTE az ösztöndíjjal a határon túli magyar felsőoktatási intézményekben oktató és kutató fiatal, később tudományos fokozattal rendelkező ún. minősített oktatók számának növelését célozza, így segítve a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás minőségi fejlesztését.
  • A pályázat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján került kiírásra. A fenti jogszabályoknak, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
  • A pályázaton elnyerhető ösztöndíj nem visszatérítendő költségvetési támogatás.
  • A pályázathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/18/1. „Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása”, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat (Áht azonosító: 295 002). Jelen pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás összege 50.000.000,- forint.
  • Az ösztöndíjjal és az ösztöndíjazottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást az ELTE és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Szabadkai CMH Iroda, illetve a Beregszászi Agora Információs Központ látja el.

A pályázat további részleteit az alábbi LINKRE kattintva tekintheti meg.

 

Forrás: http://genius-ja.uz.ua