Szórványban folyó oktatási tevékenységek

Erdély Külhoni

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2019. évi alapjából, a szórványtelepülésekről származó vagy szórvány oktatási intézményben tanulók, illetve szórványban oktató pedagógusok támogatására, amennyiben a magyar tannyelvű oktatás (0-XIII. osztály) résztvevői. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

PÁLYÁZNI AZ ALÁBBI TÉMAKÖRÖKBEN LEHET:

A. Bentlakási költségekhez való hozzájárulás szórványból származó vagy szórvány oktatási intézményben tanulók számára. (Szállás és étkezési költségek résztámogatása számolható el.)

B. Szórványból beiskolázott vagy szórvány oktatási intézményben tanuló diákok ingázási költségeihez való hozzájárulás, abban az esetben, ha nem kapnak állami költségtérítést. (Nem számolhatóak el jegyek és bérletek.)

Mindkét esetben (A és B) a kollégiumot fenntartó iskolák, szervezetek vagy alapítványok pályázzák meg azon bentlakó és/vagy ingázó diákok számára, akik lakhelyükön, az adott szinten, szakon, szakirányon nem tanulhatnak magyarul, és ahol a családban az egy főre eső, az összes adózott keresetekből származó, nettó jövedelem egyhavi értéke nem haladja meg a 1.263 lejt.

C. Szórványban dolgozó pedagógusok ingázási költségeihez való hozzájárulás, abban az esetben, ha nem kapnak állami költségtérítést.

Az érdekelt pedagógusok egyénileg pályázzák meg, abban az esetben, ha a családban az egy főre eső, az összes adózott keresetekből származó, nettó jövedelem egyhavi értéke nem haladja meg a 1.263 lejt.

A B és C kategóriák esetében a lakhely és az iskola közötti földrajzi távolságot kell feltüntetni, a gyakoriságot pedig, minden teljes tanítási hónapban, napi ingázók esetében 22 nappal-, a heti ingázók esetében pedig 8 nappal kell számolni.

A pályázat a 2019-2020-es tanévre vonatkozik. Elszámolási határidő 2020. április 27.

PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEK:

Online pályázás:

Internetes pályázás esetén kérjük, olvassa el a honlapon található pályázási útmutatót a  https://bit.ly/2K0JnEB címen.

Online pályázás esetén a pályázónak szükséges beküldenie a regisztrációt követően kitöltött, lepecsételt és aláírt nyilatkozatot, amely a beküldött pályázatait hivatott hitelesíteni. Azok a pályázók, akik az előző években regisztráltak és nyilatkozatot küldtek be, nem kell újabb nyilatkozatot beküldjenek 2019-ben. Kivétel: Amennyiben a már regisztrált szervezetben változás történt (szervezet adatai, vezetőség, stb.), szükséges az új nyilatkozat beküldése. A nyilatkozatok beküldése ajánlott levél, vagy valamely gyorsposta-szolgálat révén történhet. A Titkárság a személyesen behozott nyilatkozatokat a határidő napján du. 16:00 óráig fogadja.

Az internetes pályázatkezelő rendszer a pályázási folyamatra terjed ki, a pénzügyi és szakmai beszámolók papíron történnek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • az online rendszerben pontosan kitöltött pályázati űrlapot és az ahhoz tartozó részletesen kitöltött mellékletet. pdf formátumban, a következők szerint:
    • A kategória esetében: a kollégiumot fenntartó intézmény és a pályázó szervezet által (ha nem egyezik meg) lepecsételve és aláírva,
    • B kategória esetében: a pályázó szervezet és a tanintézmény (ha nem egyezik meg) által lepecsételve és aláírva,
    • C kategória esetében: a tanintézmény által lepecsételve, a tanintézmény igazgatója és a pályázó személy által aláírva.
  • a pályázatokat hitelesítő nyilatkozatot (amennyiben még nem küldte be, illetve változások esetén).

Az online pályázat elküldésének határideje 2019. október 14., 16 óra.