Szociális rendszer fejlesztése

Külhoni

Pályázók köre: egyesületek

Az alábbi tevékenységekre lehet pályázni: legszegényebbek sorsának javítása
szociális kérdésekkel foglalkozó folyóiratok megjelentetése
innovatív szociális tevékenységek bevezetése

 

Forrás: Konkursni glasnik