Szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázat

Munkács Ösztöndíj

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a 2018/2019-es tanév II. félévére

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:

· magyar középiskolát, illetve líceumot/gimnáziumot végzett (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolát, líceumot/gimnáziumot végzett), nappali vagy LEVELEZŐ tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe, kivételt képeznek a papnevelő intézetek;

· első diplomás képzésben vesz részt;

· szociálisan rászorul a támogatásra;

· az aktuális félévet ukrajnai felsőoktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen)

Előnyt jelent, ha:

· eddigi tanulmányi eredményei jók;

· aktív tagja főiskolai/egyetemi hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.

Pályázni pályázati űrlapon lehet, amelyet az  e-mail-címre írva igényelhet, illetve a www.caritas-transcarpathia.com oldalról letölthet.

A pályázatokat a következő postafiókcímre várjuk ajánlott küldeményként 2019. február 16-ig (postára adás dátuma): 89600, Munkács Pf. 113. A borítékot ukránul kérjük megcímezni! A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!

Az ösztöndíj maximális összege egy főre 4000 hrivnya félévenként.

További részleteket a www.caritas-transcarpathia.com weboldalon olvashat.

* * *

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai I–II. szintű akkreditációs felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a 2018/2019-es tanév II. félévére

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:

· felvételt nyert a szakmunkásképző iskolába, koledzsbe, művészeti szakiskolába;

· szociálisan rászorul a támogatásra;

· az aktuális félévet az ukrajnai oktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen);

· korhatár: 14–25 év

Előnyt jelent, ha:

· eddigi tanulmányi eredményei jók;

· aktív tagja az oktatási intézmény hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.

Pályázni pályázati űrlapon lehet, amelyet  a www.caritas-transcarpathia.com oldalról tölthet le.

A pályázatokat a következő postafiókcímre várjuk ajánlott küldeményként 2019. február 16-ig (postára adás dátuma): 89600, Munkács Pf. 113. A borítékot ukránul kérjük megcímezni! A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!

Az ösztöndíj maximális összege egy főre 4000 hrivnya félévenként.

További részleteket a www.caritas-transcarpathia.com weboldalon olvashat.

 

Forrás: https://karpataljalap.net