Színészek, előadóművészek/Kivonat

Munkács, Ungvár, Csap, Técső, Nagyszőlős, Beregszász Hazai

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) megbízásából felhívást tesz közzé a Bethlen Gábor Alap 2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

  1. A felhívás célja:

– szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő munkatársak támogatása;

  1. A támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:

Támogatási kérelmet nyújthat be a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, magát magyarnak valló természetes személy, aki:

2.9. Ukrajnában működő, működési engedéllyel rendelkező, állami, önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezeti fenntartásban lévő, magyar nyelvű színház, színművészeti stúdió, vagy filharmónia munkaviszonyban lévő színésze, előadóművésze, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. (A kategória);

2.10. A 2.9 pontban említett intézményekben munkaviszonyban lévő, színházi háttérmunkát végző munkatársa, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza (B kategória);

2.11. A 2.9 pontban említett intézmények munkaviszonyban lévő kisegítő munkatársa (C kategória);

 

  1. Igényelhető támogatás

3.9. Igényelhető támogatás összege színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő munkatársak támogatása esetén:

–        A kategória – 330.000,- Ft.

–        B kategória – 170.000,- Ft.

–        C kategória – 100.000,- Ft.

3.9.1. Minden kategóriában feltétel a magyar igazolvány, vagy annak hiányában a B2/A2/A1 szintű, nyelvvizsga igazolás felmutatása kategóriának megfelelően.

 

  1. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő munkatársak támogatása esetén:

10.1 Támogatási kérelem

Támogatási kérelem (adatlap) és a munkáltatói igazolás űrlapja az Alapítvány irodáiban igényelhető. Az adatlapot az iroda munkatársa tölti ki.

10.2 A támogatási kérelem mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

munkáltatói igazolásának eredeti példánya A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

munkáltatói igazolásának magyar fordítása, amelyet az alapítvány munkatársa hitelesít;

magyar igazolványának fénymásolata (Egyéb magyar nyelvtudást igazoló dokumentum); továbbá

– Az intézmény működéséről szóló fenntartói igazolás eredeti példánya;

– A támogatási kérelmet benyújtó személy szakmai tevékenységének összefoglaló bemutatása az utóbbi 3 évben (az A kategória részére).

 

Forrás: saját forrás