Szépirodalom Kollégiuma pályázati felhívása

Külhoni
  1. Alkotói támogatás magyar nyelvű szépirodalmi és szépirodalmat értelmező művek létrehozására magyarországi és határon túli szerzők számára.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrása: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A keretösszeg fedezetét a közös jogkezelő szervezetektől a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 42. §, 44. §, valamint a 45. § (2) és (3) bekezdése alapján a Nemzeti Kulturális Alapnak átadott ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultat megillető, 3 éven túl ki nem fizethető jogdíjakból származó bevétel, illetve az üres adathordozók után befizetésre kerülő jogdíjak összege biztosítja.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

  • Pályázni csak új, pontos műfaji (tartalmi) célt megjelölő magyar nyelvű szépirodalmi vagy irodalomértelmező mű létrehozására lehet.
  • Pályázni csak olyan mű megalkotására lehet, amely más költségvetési forrásból nem részesül támogatásban.
  • A felhívásban megjelölt, alkotói időszakot meghaladó alkotói tevékenységre nem lehet pályázatot benyújtani.
  • Pályázni legalább 10 hónapos alkotói időszakra lehet (a pályázati adatlap 6.1. és 6.2. pontjait ennek megfelelően kell kitölteni!)
  • Alkotó munkára a felhívásban megjelölt alkotói időszakra csak egy pályázat nyújtható be.
  • Csökkentett támogatás megítélése esetén is elvárja a Kollégium a teljes program megvalósítását.
  • Módosítási kérelem benyújtására az elkészült mű arányos készültségével van lehetőség.
  • A pályázott alkotói mű könyvkiadására a kiadó a 2024. évben nyújthat be pályázatot.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 54.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: minimum 1.200.000 Ft, maximum 2.400.000 Ft.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Altéma kódszáma: 107102/164

Pályázók köre: Szépirodalmi művek, valamint irodalomértelmező munkák szerzői, mint magánszemélyek.

Szépirodalmi művek szerzőinek – költőknek, íróknak, kritikusoknak, irodalomtörténészeknek – pályázatait várja a Kollégium.

 

2. A magyar nyelvű szépirodalom értékeit tudatosító, népszerűsítő rendezvények megvalósítása.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrása: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A keretösszeg fedezetét az üres adathordozók után befizetésre kerülő jogdíjak összege biztosítja.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

Jelen pályázaton való részvétel nem zárja ki, hogy a pályázó a megpályázandó szakmai programmal egyéb pályázatokon is részt vegyen, vagy már elnyert támogatással rendelkezzen. Ebben az esetekben a pályázati adatlap költségkalkulációjában a meglévő forrást, az esetleges támogatási szerződés pályázati azonosító számát és a várható bevételeket szükséges kitölteni.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 25.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Altéma kódszáma: 107107/164

Pályázók köre: jogi személyként működő, jelentős, legalább egy évtizedes hagyománnyal rendelkező, reprezentatív magyarországi és határon túli magyar írószervezetek, melyek taglétszáma a pályázatot megelőző évben legalább száz fő, és éves rendszerességgel szerveznek a pályázati célban megjelölt programokat.

További részletek az NKA oldalán olvashatók.