Székelyföldi Kincskereső pályázat

Erdély Külhoni

Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács (SzTT) tehetséggondozó programja I-IV és V-VIII osztályos diákoknak a 2021. október – 2022. április közötti időszakra.
Készségfejlesztő tevékenységek Hargita, Kovászna és Maros megyei elemi és gimnáziumi tagozatos diákoknak. A “kincskeresés” a Szülőföld jobb megismerését célozza, változatos módon: épített örökség dokumentálása, a múlt megörökítése interjúkkal idős emberekkel, fotódokumentáció/film készítése, a környék forrásainak felkutatása és rendbetétele, stb. A csoportok tevékenységét munkanapló rögzíti, amely kötelező melléklete a többhónapos folyamatot összegző beszámolónak. A legsikeresebb “kincskeresők” értékes könyvjutalomban részesülnek, a nyertes csapat pedig ingyenes táborozáson vesz részt Magyarországon.

A programban való részvétel előfeltétele a SZÁNDÉKNYILATKOZAT megküldése, melyet e-mailen az  címre várunk október 18-ig.

A műhelymunkák beküldésének határideje: április 9
A műhelyek témája:
I.  a.) Az én falum/városom: műhely 1–4. osztályosoknak
b.) Az én falum/városom: műhely 5–8. osztályosoknak
A műhelyre 5 fős (4 diák és 1 tanár) csoportok jelentkezését várjuk.
Néprajzi gyűjtés: Ritka növények/állatok a településünk környékén; gyógynövények, gyógyvizek; hagyományos ételek. Népi mesterségek a falunkban/városunkban.
Épített örökségünk: Régi épületek a falunkban/városunkban.
Régi írások faggatása: A falu/város valamely neves szülöttének bemutatása a településen fellelhető írásos és tárgyi dokumentumok, szóbeli emlékek felhasználásával.
Interjú: A település 70 év fölötti lakosainak faggatása: hajdani életvitel, szokások, táplálkozás, iskola stb.
II.  a.) Forráskincsünk: műhely 1–4. osztályosoknak
b.) Forráskincsünk: műhely 5–8. osztályosoknak
A műhelyre 5 fős (4 diák és 1 tanár) csoportok jelentkezését várjuk. A csapatok tagjai lehetnek egyetlen osztály képviselői, de a csapatok alakulhatnak különböző osztályos vagy a település különböző iskoláinak tanulóiból is.
A műhely célja a helyi/környékbeli vízforrás(ok) feltérképezése és rendbetétele, a munka népszerűsítésére a helyi közösségben.
III.    Székelyföld teleobjektíven keresztül
Fotó és film-műhely 5–8. osztályos diákoknak.
4+1 fős benevezését várjuk.
A diákok fényképezőgép objektívjén/videokamerán keresztül mutatják be Székelyföldet, azt a világot, amelyben szüleik, nagyszüleik élnek/éltek, amelyben ők maguk is nevelkednek. A pályamunkák: fotódokumentáció vagy kisfilm.

További információk: https://www.tehetsegpont.ro/hu/10-hu/hirfolyam/214-szekelyfoeldi-kincskereso-keszsegfejleszto-muhely.html