Székely Előfutár Ösztöndíj

Erdély Ösztöndíj

A Székely Előfutár Ösztöndíjak célja a Székelyföldről és Erdélyből származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással végeznek. Őrömmel és büszkén várjuk az idei jelentkezőket és ígéretes pályázataikat.

Az alapítvány egyaránt érdeklődik természet‐ és társadalomtudományi, valamint a Székelyföld és székely nép sajátos hagyományait ápoló pályázatok iránt. Az Alapítvány Kuratóriuma érdeklődését jelzi a következőkben:

 • a székelyföldi és erdélyi gazdasági fejlődést segítő alkalmazott természettudományi kutatás és újítás;
 • sikerek és hagyományok a történelmi Erdélyben
 • helyi hagyományokat folytató és megújító művészetek,
 • elkötelezettség a kisebbségi anyanyelvű oktatás iránt.

Emellett az idei még minding válságos év eseményeire is tekintettel, az alapítvány meghív történettudományi pályázatokat krízis és újjászületés Erdély múltjában, a jövőnek szóló tanulságokkal témákban.

A pályázáshoz további hasznos tudnivalókkal és tanácsokkal szolgál Balás Andrásnak, a Forerunner Federation elnökének “Tudomány és Helytállás” című könyve (Tortoma Kiadó 2012).

Ösztöndíj

A Székely Előfutár Ösztöndíj támogatás teljes összege nyertes pályázónként maximum $1000, ezer amerikai dollár. Megfelelő számú alkalmas jelentkező esetén, az alapítvány 6-8 Székely Előfutár Ösztöndíj kiadását tervezi ebben az évben. Az ösztöndíjat az alapítvány két részletben utalja át a nyerteseknek:

 • Alaptámogatás: Az első egyharmada rész átvétele a pályázó elismerését és a pályázati munka megkezdését szolgálja. A további sikerhez kitartó és célirányos alkotó munka vezet.
 • Eredményességi támogatás: Az ösztöndíj további kb. kétharmad részét a pályázó egy év múlva, akkor kapja meg, miután az elkészült, referált vagy zsürizett közlésre alkalmas munkát másolatban eljuttatta az alapítványhoz. Az alapítvány ehhez mellékelve elfogadó levelet kér, mely az eredményeket közlésre alkalmasnak ítéli.

Az eredményesség elbírálásának benyújtására és a támogatás utalására félévenként van alkalom. A teljesítést a benyújtott eredmények alapján az alapítvány saját hatáskörében egyénileg dönti el. Az ösztöndíjasaink egyik korábbi évfolyamában a sikeres publikálás és ezzel teljesítés aránya meghaladta az 50%-ot.

Alkalmassági követelmények

Az elbírálásban az alábbi követelményeknek megfelelő pályázók részesülnek:

 1. Kizárólag székelyföldi, illetve erdélyi születésű és ott lakóhellyel rendelkező személyek részesülhetnek az ösztöndíjból.
 2. Egyetemre felvett hallgató vagy olyan egyetemet végzett pályázó, aki kutatómunkában vagy művészeti alkotó munkában vesz részt.
 3. Bizonyította sikeres tanulmányi előmenetelét és/vagy vezetői képességeit a közösség szolgálatában.
 4. Továbbfejlődéséhez és a munkához anyagi támogatásra van szüksége. Tandíj fedezésére azonban nem lehet pályázni.
 5. A következő hónapokban többször Erdélyben tartózkodik, mert az esetleges ösztöndíj átutalás kizárólag ott vehető fel.

Az alapítvány elutasít mindenfajta hátrányos megkülönböztetést, és várja a pályázatokat valamennyi, a történelmi Székelyföld és Erdély területén élő nemzetiségtől.

Pályázat

Székely Előfutár Ösztöndíj pályázatot magyarul vagy angolul lehet beadni:

 • jelentkezési formanyomtatvány;
 • Európai Unió szabványa szerinti önéletrajz;
 • tanulmányi/kutatási terv (kb. 3 oldal);
 • írásos támogató nyilatkozat a választott tanácsadótól;
 • egy vagy több ajánlólevél jelenlegi, vagy egykori tanártól, munkahelyi vezetőtől, vagy közösségi vezetőtől;
 • iskolai bizonyítványok másolata az utolsó 3 évről (középiskola és/vagy egyetem).

Jelentkezési határidő: 2021. november 10. gyergyói idő szerint

A pályázatot emailen keresztül kell beadni pdf formátumban. Beküldési email cím: .

További információk: http://www.sapientia.ro/hu/hirek/megjelent-a-szekely-elofutar-osztondij-2021-evi-palyazati-felhivasa