Szálloda megépítése – Szolnok

Hazai
TÁJÉKOZTATÓ

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
a Z- 8 /2017. (III.30.) sz. közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően
a
három fordulós nyílt pályázati eljárás
keretében meghirdetett
Szolnok, Tiszaliget 9725/2 hrsz-ú „kivett strandfürdő” művelési ágú
57.543 m2 nagyságú ingatlan mintegy 3.080 m2 nagyságú ingatlanrészén

Szálloda megépítésére
vonatkozó
pályázati felhívás és pályázati kiírás egyes időpontjait alábbiakra módosítja:

A pályázati kiírás átvétele időpontjának véghatárideje, és a pályázat I. fordulójának ajánlattételi dokumentáció benyújtásának határnapja: 2017. május 10.
(Pályázati felhívásban, és a Pályázati kiírás II.3. és IV. 2. pont)
Pályázati kiírás átvétele: bruttó 150.000.- Ft (azaz bruttó egyszázötvenezer forint) vissza nem térítendő regisztrációs díj befizetése és annak igazolása ellenében. A vissza nem térítendő regisztrációs díjat az Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11745004-15408930-00000000 sz. költségvetési elszámolási számlája számú elszámolási számlája javára kell megfizetni.
A pályázati ajánlatok felbontásának időpontja: 2017. május 11. (Pályázati kiírás IV. 2.pont)
A pályázat elbírálásának időpontja: 2017. május havi közgyűlés (Pályázati kiírás IV. 2.pont)