Sporttevékenység támogatása-Csíkszereda

Erdély Külhoni

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet 2018-ban megrendezésre kerülő sporttevékenységek és programok támogatására.

Pályázhatnak: Csíkszeredában bejegyzett, Csíkszereda területén sporttevékenységet folytató, vagy a pályázati kiírás szerinti, csíkszeredai lakhellyel rendelkező kedvezményezettek, jogi személyiséggel rendelkező sportegyesületek, nonprofit sportklubok.

A pályázatok leadási határideje: 2018. március 5., 15,00 óra.

A támogatás elnyerésének feltételei, módozatai:

– a kitöltött űrlap és a szükséges mellékletek benyújtása

– a legalább 20%-os önrész biztosítása.

A pályázat érvénytelen amennyiben:

  • nem teljes, vagy nem nyújtják be a kiegészítéseket az előírt határidőn belül (2 nap);
  • a tervezet nem felel meg a fentiekben felsorolt céloknak
  • a tervezetet nem a megfelelő űrlappal megegyezően nyújtják be, vagy nem csatolták az igényelt dokumentumokat
  • hiányzik a támogatási kérésről a jogi képviselő aláírása vagy a szervezet pecsétje
  • a hátáridő után nyújtják be
  • a kedvezményezett köteles benyújtani az elszámolást a tevékenység befejezését követő 30 napon belül.

További információk: http://www.szereda.ro/#!hu/h1/67/kiiras.html