Sportpályázati felhívás

Csíkszereda Külhoni

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a 2022-ben megrendezésre kerülő sporttevékenységek és programok támogatására.

Pályázhatnak: Csíkszeredába bejegyzett, Csíkszereda területén sporttevékenységet folytató, vagy a pályázati kiírás szerinti, csíkszeredai lakhellyel rendelkező kedvezményezettek, jogi személyiséggel rendelkező sportegyesületek, nonprofit sportklubok.

Választható pályázati területek:

1. Az élsport támogatása – program, azaz sportjátékok és csapatjátékok támogatása
Támogatható sportágak: minden, a Román Olimpiai és Sportbizottság, a Román Sportminisztérium által elismert, törvényesen alapított nemzeti szakszövetséghez csatlakozott csapatsport-ágazat.
2. A teljesítménysport támogatása – program, azaz egyéni sportok támogatása
Támogatható sportágak: minden, a Román Olimpiai és Sportbizottság, a Román Sportminisztérium által elismert, törvényesen alapított nemzeti szakszövetséghez csatlakozott egyéni sportág.
3. A teljesítménysport támogatása – program, azaz regionális, nemzeti és nemzetközi szintű sportesemények rendezésének támogatása
Támogatható sportágak: a Román Olimpiai és Sportbizottság által elismert bármely sportág.
4. A teljesítménysport támogatása – program, azaz, más típusú sporttevékenységek támogatása, mint kongresszusok, konferenciák, szimpózionok, szemináriumok, más típusú összejövetelek, továbbképzések és hasonló tevékenységek, max. 4.000,00 lej/személy
Támogatható sportágak: a Román Olimpiai és Sportbizottság által elismert bármely sportág.
5. A „Sport mindenkinek” – program, azaz versenyek és sportesemények támogatása

A pályázatok leadási határideje: 2022. május 20., péntek, második szakasz – későbbi meghirdetéssel a fennmaradó összeg függvényében.

Eredményközlés: 2022. június 1., a www.szereda.ro honlapon.
A program futamideje: 2022. június 7. – 2022. december 20.

További információk: http://www.szereda.ro/#!hu/h1/67/2458/index