Sport program

Erdély Külhoni

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sporttevékenységeket támogató program a 2020-as évre

Pályázhatnak: Hargita megye területén sporttevékenységet folytató, jogi személyiséggel rendelkező sportegyesületek, sportklubok.

Támogatott tevékenységek:

– A versenysport népszerűsítése, amely a „Hargita megyéért versenyzünk” mottóval valósul meg

  • sportolók felkészítésének, illetve országos és nemzetközi bajnokságokon való részvételének támogatása a kimagasló eredmények elérése érdekében;
  • országos és nemzetközi sportversenyek/események megszervezése.

–  Tömegsport – sportesemények

  • tömeges sporttevékenységek szervezése a szabadidő alternatív eltöltésére és a közösség mozgásra való nevelésére;
  • a különleges adottságokkal rendelkező fiatalok kiválogatása és továbbirányítása a klubokba;
  • helyi, országos és nemzetközi sportesemények szervezése;
  • tömegsportversenyeken való résztvétel.

– Különleges szükségletűek sportja – sportesemények

  • sporttevékenységek szervezése különleges szükségletű sportolóknak;
  • a különleges szükségletű sportolók felkészítésének, illetve országos és nemzetközi bajnokságokon való részvételének támogatása;

–  A más finanszírozó szervezetekhez benyújtott programok finanszírozási önrészének támogatása

A vissza nem térítendő támogatás NEM fordítható profittermelő tevékenységre.

A 2020-as évre előirányzott keretösszeg: 800 000 lej.

A program futamideje: a 2020-as év.

A pályázatok leadási módozata és határideje:

A pályázatokat Hargita Megye Tanácsának iktatójában 2020. március 26-án 12 óráig, valamint a területi irodákban 2020. március 26-án 10 óráig lehet benyújtani.

A pályázati űrlapokat elektronikus formában a e-mail címre is szükséges elküldeni.

A vissza nem térítendő támogatás igényelhető: a sporttevékenységeket támogató programmal kapcsolatos dokumentációban leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely megtalálható a www.hargitamegye.ro oldalon, illetve Hargita Megye Tanácsának székhelyéről (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 208/A iroda) lehet beszerezni, kapcsolattartó személy Csúcs András, telefon: 0266 207700/1308, e-mail: .