Robert Schuman ösztöndíj

Ösztöndíj
Szakmai gyakorlatok az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára (Robert Schuman ösztöndíj)

Az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára hirdetett szakmai gyakorlat célja, hogy lehetővé tegye a gyakornokok számára a tanulmányaik során szerzett ismeretek kiegészítését, valamint hogy közelebbről megismerhessék az Európai Unió, kiváltképpen pedig az Európai Parlament tevékenységét.

A szakmai gyakorlatok típusai:
– általános szakmai gyakorlat, amely a kritériumokat teljesítő valamennyi jelentkező számára nyitott. 
– újságírói szakmai gyakorlat: a jelentkezőknek ezenfelül megfelelő szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük, és azt publikációs listával, az Európai Unió egyik tagállamának újságíró-szövetségéhez tartozó tagsággal vagy az Európai Unió tagállamaiban, illetve a tagjelölt országokban elismert, újságírói képzettséget tanúsító bizonyítvánnyal igazolniuk kell. 
– Szaharov-díj opció: e program célja, hogy elmélyítse az emberi jogokat és a vonatkozó nemzetközi normákat előmozdító európai parlamenti fellépésekkel kapcsolatos ismereteket. A programra olyan személyek jelentkezését várják, akik komolyan érdeklődnek az emberi jogi kérdések iránt. 
Az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára kiírt szakmai gyakorlatra jelentkezőknek a következő feltételeknek kell eleget tenniük:
– az Európai Unió egyik tagállamának vagy tagjelölt országának állampolgárai, a belső szabályok 5. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül; 
– a gyakornoknak a szakmai gyakorlat megkezdésekor legalább tizennyolc évesnek kell lennie; 
– a gyakornoknak alaposan ismernie kell az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét; 
– a gyakornok még nem vett részt négy egymást követő hetet meghaladó időtartamú, az Európai Unió által fizetett szakmai gyakorlaton és nem állt hasonló időtartamú alkalmazásban sem az Európai Uniónál. 
E szakmai gyakorlatok öthónapos, meg nem hosszabbítható időtartamra szólnak.

A gyakorlati időszakok és a pályázatok elfogadásának határideje:
– Jelentkezési időszak: augusztus 15.-október 15. (éjfél) 
Gyakorlati időszak: március 1.-július 31. 
Évente 25 000 személy próbál szerencsét, hogy a Parlamentnél szakmai gyakorlatot folytathasson, és közülük 600-at választanak ki.
A gyakorlatra történő jelentkezéshez meg kell felelni a feltételeknek, valamint ki kell tölteni az online jelentkezési lapot.

A jelentkezés benyújtása előtt 
– Javasoljuk, hogy a jelentkezési lap kitöltése előtt alaposan olvassa el az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályokat és a gyakran ismétlődő kérdéseket. 
– A jelentkezési lap minden egyes oldalának kitöltéséhez legfeljebb 30 perc áll rendelkezésre. Felhívjuk figyelmét arra, hogy 30 perc inaktivitás után a jelentkezési lap kitöltése során megadott adatai elvesznek. 
– Azt javasoljuk, hogy – a jelentkezők nagy számára való tekintettel a rendszer túlterhelésének elkerülése érdekében – pályázata benyújtásával ne várjon az utolsó pillanatig. 
– A fogyatékossággal élő jelentkezőknek különös figyelmet kell fordítaniuk a jelentkezési lapon az őket érintő rendelkezésekre. 
– A jelentkezés online nem módosítható, lezárása és elküldése egyetlen lépésben történik. A jelentkezési lap kitöltése után és a benyújtás előtt győződjön meg arról, hogy minden részt megfelelően kitöltött-e. 
– A hiányos jelentkezéseket automatikusan elutasítjuk. 
– Az online jelentkezési lap benyújtását/elküldését követően e-mail címére automatikusan visszaigazoló üzenetet küldünk. Kérjük, hogy a gyakornokságra vonatkozó összes további üzenetváltásban hivatkozzon az e-mailben küldött visszaigazoló számra. Az e-mail-üzenethez csatoljuk továbbá jelentkezésének PDF-formátumú összefoglalóját, amelynek kinyomtatott példányát a gyakornokság felajánlása esetén kérni fogjuk. 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20150201PVL00047/Szakmai-gyakorlatok