Rákóczi Alapítvány Pályázata

Erdély és más Külhoni

A kanadai Rákóczi Alapítvány pályázatot hirdet a 25. Diákok Határok Nélkül – Magyarságismereti Mozgótábor programjain való részvételre 2018-ban!

Tanulmányaikban eredményes, tehetséges, kreatív, talpraesett 15-19 éves középiskolai, gimnáziumi, líceumi, szakközépiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek népünk történelme, hagyományai, irodalma és műemlékei iránt.

A Magyarságismereti Mozgótábor célja: a határon túli magyar fiatalok magyarországi körútja, melynek során mélyebben megismerkednek a résztvevők a magyar történelemmel, kultúrával, művészetekkel. Megismerkednek a résztvevők egymással, az otthonról hozott kultúrális értékeket (ének, tánc, stb.) a tábor tagjai számára közkinccsé teszik.

helyszínei: Pécs, Miskolc (3-3 nap), Budapest (4 nap), időpontja: 2018. június 28. – 2018. július 9.

Pályázhatnak:

  • azok a magyar fiatalok, akik a Kárpát-medencében határon túli magyar területen élnek;
  • 15. életévüket 2018. június 28-ig betöltötték és még nem töltötték be a 19. életévüket;
  • elkötelezetten érdeklődnek a magyar történelem és kultúra iránt;
  • az alább megadott pályatételek egyikét kidolgozzák és benyújtják a területileg illetékes referensnek;
  • korábban nem vettek részt Magyarságismereti Mozgótáborban;

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 6. (postai bélyegző dátuma).

További információk: http://www.rakoczialapitvany.hu/hu/node/1251