Public art művészeti alkotás

Hazai
Public art művészeti alkotás és/vagy Munkácsy Mihály életét
és/vagy munkásságát megidéző szobor-művészeti alkotás elkészítése

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)
tervpályázatot ír ki Békéscsabán, a Bábszínház Beliczey kertjében felállítandó
Public art művészeti alkotás és/vagy 
Munkácsy Mihály életét és/vagy munkásságát megidéző szobor-művészeti alkotás 
elkészítésére.

Nyílt, országos tervpályázat pályázati kiírás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt, országos tervpályázatot ír ki Munkácsy életszakaszából ihletett és/vagy Munkácsy alkotásait megelevenítő köztéri szobor elkészítésére, a Modern Városok Program a békéscsabai “A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt (Iktatószám: GF/SZKF/1029/8/2017.)” keretén belül.

Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kormány) a Modern Városok Program keretében 2016. április 26. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat), a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében szándékát kormányhatározatban erősítette meg.

A Kormány a Modern Városok Program keretében a békéscsabai Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt támogatásának biztosításáról szóló 1640/2017. (IX. 11.) Korm. határozat 1. pontja értelmében egyetértett a Modern Városok Program keretében a Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed tárgyú beruházás megvalósításával.

Békéscsaba belvárosában kialakításra kerül a Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed. A kulturális negyed a történelmi belváros szívében helyezkedik el, magában foglalja a Munkácsy Mihály Múzeumot, a Csabagyöngye Kulturális Központot, a Munkácsy Emlékházat és az újonnan épülő Bábszínházat, a Békés Megyei Könyvtárat. A kultúra fontos szerepet játszik a város életében. A híres festőművész Munkácsy Mihály méltó névadója a városban kialakítandó kulturális-negyednek. Személye olyan módon kapcsolódik városunk történetéhez, hogy árvaságra jutása után a helyi rokonokhoz, a Reök családhoz került. Itt töltötte fiatal éveit, melyről számos emléket őriz a helytörténeti gyűjtemény.
Ebben a városrészben a projekt keretein belül több hiánypótló köztéri műalkotás elhelyezése a cél. 

A pályázat kiírója: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)

A pályázat célja: Egy inspiráló Public art művészeti alkotás és/vagy Munkácsy Mihály életét és/vagy munkásságát megidéző szobor-művészeti alkotás létrehozása a környezethez illő tematikában. 

Pályázat jellege: országos, nyilvános.

Pályázók köre: e műfajban referenciával rendelkező, munkájukat hivatásszerűen végző szobrász alkotók.

A szobor helyszíne: Békéscsaba, Beliczey-kertben, a megújult Beliczey-kúria és az új építésű Bábszínház kertjében.

Az alkotás mérete: a megjelölt helyszín szerkezetébe, közvetlen környezetébe illő, az épített és természeti környezethez illeszkedő műalkotás. 

Az alkotás karaktere, anyaga: tetszőleges anyagú szobor, karaktere, tematikája illeszkedjen a helyszín, azaz a Bábszínház játékosságához, kreativitásához. A kiíró elvárja, hogy megvalósulás esetén az alkotás a mechanikai sérüléseknek ellenálló, külön gondozást nem igénylő, tartós és időtálló legyen.

A pályaművek elbírálása: A pályamunkákat a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által delegált szakértői bizottság értékeli az Önkormányzat kijelölt képviselőinek jelenlétében. Ezt követően Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szakmai zsűri javaslatát figyelembe véve dönt a szoborpályázat eredményéről. 

Az Önkormányzat a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek ellentételezése céljából a pályázati kiírásnak megfelelő tervekért és mellékletekért költségtérítési díjként az első öt helyezett pályázónak bruttó 50 000 Ft kifizetését vállalja. A megfelelőség és a szakmai sorrend a pályamunkákat véleményező bizottság szakvéleménye alapján kerül meghatározásra.

Egy alkotó több pályaművel is jelentkezhet, de ez a költségtérítés emelését nem vonja maga után. 

A pályaműnek tartalmaznia kell: 
– a pályázó nevét, lakcímét, székhelyét, 
– a pályázó művész szakmai önéletrajzát (maximum 2 oldal terjedelemben), 
– a pályázó művész referenciaanyagát,
– az alkotás M=1:5 léptékű makettjét tetszőleges anyagból vagy a makett bemutatását digitális adathordozón (CD-n, DVD-n), legalább 4 nézetből készült fotókkal, 
– építési és környezettervet (tervek) 1:100 léptékben,
– látványtervet, a környezetbe illeszkedés bemutatásával, 
– műleírást,
– a megvalósítás részletes költségvetését (amely tartalmazza a szerzői díjat, a kivitelezés, elhelyezés díját, a parkosítás és közműellátás költségeit az összes járulékkal együtt),
– a megvalósítás időkereteit,
– adatkezelési nyilatkozatot,
– nyilvánossági nyilatkozatot.

A pályázat jeligés: a pályázó nevét, címét, telefonszámát egy lezárt borítékban kell a pályaműhöz csatolni, a borítékon, a modelleken, a mellékleteken csak a jeligét feltüntetve. 

A pályaművek beadásának helye és ideje
A pályázatokat a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. (5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. I. emelet, Tárgyaló) részére kell eljuttatni. A kiíró a pályaművek átvételéről átvételi elismervényt ad ki. 

Beérkezési határidő: 2018. november 22. csütörtök 10.00 óra 

A nyertes pályamű elkészítésének teljesítési határideje: 2020. május 15.

További pályázati információk: 
Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.
A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A pályázatból kizárásra kerül: 
– a határidő után benyújtott pályamű,
– az a pályamű, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,
– a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályamű.

A pályázat eredményének kihirdetése
A kiíró a pályázókat a Közgyűlés döntését követő harminc napon belül írásban értesíti a tervpályázat további hasznosításának lehetőségéről, a pályázati költségtérítés kifizetéséről.
A pályaműveket a kiíró – igazolás ellenében – a pályázóknak visszaadja, kérésre visszaküldi. Az át nem vett pályaműveket az értesítést kiküldését követően legfeljebb 60 napig őrzi meg. 

A pályázattal kapcsolatos információ:
A pályázók felvilágosítást kaphatnak Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. (5600 Békéscsaba Szent István tér 10. I. em. 2. iroda) Babcsákné Solymosi Tímea projektmenedzsertől.
Elérhetőségek:
név: Babcsákné Solymosi Tímea projektmenedzser
tel.: +36/66/510-581
e-mail: 
https://bekescsaba.hu/