Projektötleteket vár a Prosperitati

Egyéb

A Prosperitati Alapítvány, a közepes- és nagyléptékű fejlesztések támogatására kiírandó pályázatok minél alaposabb előkészítése érdekében felhívja az érdeklődő vállalkozások figyelmét, hogy a következő időszakban várja a potenciális, jövőbeni pályázók projektötleteit a következő témakörökben:

a. turizmus fejlesztése,

b. mezőgazdasági feldolgozó kapacitások fejlesztése,

c. technológiai és innovációs fejlesztések az iparban,

d. szolgáltatások.

A közepes- és nagyléptékű fejlesztések esetén, az Alapítvány által meghatározott besorolás szerint az egyes projektek beruházási nettó összértéke legalább 100.000,00 euró dinár ellenértékének felel meg. A projektötletek megvalósítása önrész, hitel és a vissza nem térítendő támogatás felhasználásával lehetséges. A projektötletek nem vonatkozhatnak korábbi beruházások utófinanszírozására, kizárólag csak új beruházásokra.

A projektötletek begyűjtése kizárólag a valós igények felmérését szolgálja, s azok benyújtása nem jelent kötelezettséget sem az Alapítvány, sem a benyújtó vállalkozás számára, ugyanakkor fontos információ-forrásként szolgál a jövőbeni pályázati kiírások előkészítéséhez.

A projektötleteket az Alapítvány honlapján elérhető, előre meghatározott űrlap kitöltése után (https://www.prosperitati.rs/kozepes-es-nagylepteku-vallalkozasfejlesztesi-projekt-adatlap) az e-mail címre kell elküldeni. A projektötleteket az alapítvány 2019. szeptember 15-ig várja. A feldolgozás folyamatában kizárólag a teljes egészében kidolgozott űrlapokat áll módunkban figyelembe venni.

Bővebb információ: +381 24 415 0660.

Forrás: Vajdaság MA