Projektíró pályázat

Hazai
Projektíró pályázat

A 2018-as Digitális Témahét felkészülési időszakára projektíró pályázatot hirdetünk. A pályázatra projekttervet lehet benyújtani. Elsősorban gyakorló pedagógusoktól és felsőfokú intézmények pedagógus hallgatóitól várunk pályaműveket. A díjazott pályaművek a Tudásbázis mintaprojektjei között kapnak helyet, ezzel nyújtva támogatást a digitális pedagógia területén kevésbé jártas, ugyanakkor elkötelezett pedagógusok számára a felkészülésben.

Írj pedagógiai projekttervet, és pályázz!

PÁLYÁZHATSZ: a digitális kompetencia fejlesztését, a digitális pedagógia innovatív alkalmazását célzó pedagógiai projekttervvel.
ELVÁRÁSOK
– a projektterv teljes egészében saját szellemi termék legyen
– projektterv és annak tartalmi elemei újak, nem jelentek meg más fórumon
A pályázatra benyújtott pályaművel szemben nem elvárt követelmény, hogy megvalósult (kipróbált) projektet írjon le!

RÉSZVÉTEL
1. Általunk megadott projektterv sablonban írd meg a projekttervedet!
2. A projektleírást és a kapcsolódó mellékleteket oszd meg velünk valamilyen tárhelyen keresztül vagy a felhőben – Google Drive, Dropbox, Onedrive stb.! (Ügyelj arra, hogy jól elkülönítve töltsd fel a kitöltött projektterv sablont és egy mappába rendezve a mellékleteket!)
3. Töltsd ki a pályázati űrlapot 2018. február 11., éjfélig!

A pályázat elbírálását szakmai zsűri végzi.
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
– projektpedagógiai elvek teljesülése (felépítés, tevékenységek, értékelési módok, projekteredmények)
– digitális kompetencia fejlesztése
– 21. századi készségek fejlesztése
– részletes és a projektet végig kísérő értékelés
– korszerű IKT-használat
– illeszkedés a Nat-hoz és a kerettantervekhez
– a projektterv elemeinek kidolgozottsága
– eredetiség, újszerű ötletek
– szakmai tartalom helyessége
– formai megjelenés

A pedagógus pályaművek közül a zsűri hármat kiemelt díjjal jutalmaz, továbbiakat pedig mintaértékű projektnek minősít, amelyeket különdíjban részesít.

KÜLÖNDÍJ-KATEGÓRIÁK
Mintaértékű, a médiatudatosságot témaként megjelenítő projekt
Mintaértékű, közgyűjtemény felhasználására épülő projekt
A legjobb, a programozást kiemelten kezelő projekt
A legjobb, pedagógusképzésben részt vevő hallgató által írt projekt
(A fenti kategóriákra külön pályaművet nem kell benyújtani, azonban javasolt a pályázati űrlapon jelölni a nevezést.)
http://digitalistemahet.hu/palyazat