Pro Progressio tanári ösztöndíj

Hazai
A Pro Progressio Tanári Díj
pályázati felhívása középiskolai tanárok részére, 2017

A hazai gazdasági élet meghatározó munkaadói szervezetei, a Magyar Rektori Konferencia tagjai, a Magyar Tudományos Akadémia vezetői, a Magyar Innovációs Szövetség és más szakmai szervezetek állásfoglalásaikban kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a természettudományos és a műszaki ismeretek oktatása nagyobb teret kapjon a középiskolai oktatásban, emelkedjen a felsőoktatásban az ilyen szakokra jelentkezők száma és felkészültsége.

A Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány az elmúlt évek pályázati tapasztalatait hasznosítva immár kilencedik alkalommal hirdet pályázatot magyarországi középfokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakgimnáziumok) pedagógusai részére.

A 2017. évi Pro Progressio tanári díj elnyerésére pályázhatnak
Olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika szakos fiatal tanárok, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, és/vagy sikerrel szerepeltek megyei, országos és nemzetközi középiskolai tanulmányi versenyeken, és 2012-2016 között több diákjuk is volt, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatták tanulmányaikat.

A pályázatok díjazása:
A pályázatok díjazására összesen 6 millió Ft-ot különített el az alapítvány kuratóriuma.
Az elnyerhető díj összege 300 000 Ft/fő (bruttó)

A pályázatok tartalma:
A pályázatok terjedelme max. 3 oldal, mely tartalmazza a pályázó pedagógus szakmai életrajzát, az iskola igazgatójának javaslatát.
A 2017. évi Pro Progressio tanári díjra csak olyan 1967-ben vagy később született tanárok pályázhatnak, akik az utolsó három évbe sem az alapítvány elismerésében, sem egyéb országos szintű elismerésben nem részesültek.

A pályázatok érvényességéhez kérjük kitölteni a http://www.proprogressio.hu/ címen elérhető online adatlapot is.

Pályázatok beadása:
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 2.
A max. 3 oldalas pályázatokat a címre kérjük eljuttatni PDF formában.

Kötelezettségvállalás:
A pályázatban nyertes tanároknak írásban kötelezettséget kell majd vállalniuk arra, hogy 2017. október hónapban:
– az adott középiskola tanulói számára legalább egy alkalommal megszervezik és biztosítják, hogy a BME oktatói, hallgatói a mérnöki tudományok népszerűsítése céljából előadásokat, foglalkozásokat tartsanak,
– műszaki, természettudományi területen továbbtanulni szándékozó hallgatóik közül legalább 15 fő részvételét biztosítják 2017. novemberében a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar nyitott laboratóriumok délutánja programján.

Pályázatok értékelése
A pályázatok értékelésére, elbírálására a kuratórium szakmai bizottságot kér fel.
A pályázatok eredményéről a kuratórium minden pályázót elektronikusan értesít 2017. július 15-ig.
A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Pro Progressio Alapítvány titkárságán kérhető.
(http://www.proprogressio.hu, telefon: 463 1258, 463 2600)