Primax

Hazai

Az Acta Mundi és a Változó Világ szerkesztősége nemzetközi matematikai pályázatot hirdet meg

PRIMAX

néven, a következő feltételekkel.

1. A pályázat célja olyan függvények felkutatása, amelyek maximális számban adnak prímszámokat. A pályázat értelmében függvény alatt a természetes számokon értelmezett egyváltozós zárt aritmetikai képletet kell érteni.

2. A pályázaton bárki részt vehet, aki a tárgyév novemberének végéig e-mailben beküld a címre egy függvény képletét, és a részvételhez szükséges egyéb adatokat. A pályázaton való részvétel nettó 1001 forint befizetése a kiíró bankszámlájára.

3. Az eredmény szempontjából érdektelen, hogy a beküldött képlet eredeti vagy már előfordul a matematikai irodalomban. Ezzel együtt jobb fényt vett a pályázóra, ha megjelöli a már létező képlet eredetét.

4. A pályázat nyertese az, aki azt a képletet küldi be, amely a legtöbb prímszámot eredményezi. Az értékelés kétféleképpen történik.
A. Összesített eredmény: a prímek száma az első 100 érték között. Egyenlőség esetén a prímek száma az első 200 érték között stb.
B. Kezdő eredmény: a prímek száma, amelyek az eredmények elején szorosan követik egymást.

5. A pályázat nyertese oklevelet és pénzjutalmat kap, amely a befizetett pályázati díjak 80%-áből és szponzorok adományaiból áll. Ha egy évben nincs az előző évnél jobb eredmény, az új befizetések növelik a következő évi jutalmat.

6. A két kategóriában külön kell nyertest kihirdetni, pénzjutalmuk egyforma. Ha többen küldtek be azonos képletet, azt kell nyertesnek tekinteni, aki elsőként küldte be hibátlanul a képletet.

7. Az eredményhirdetés napja a tárgyév decemberének 13. napja, először 2019. december 13.

8. A pályázónak vállalnia kell, hogy a nyertes képletével adódó sorozatot, ha az egész számú sorozat felteszi az OEIS-re, ellenkező esetben a kiíró fel van hatalmazva, hogy ezt önállóan megtegye.
https://www.valtozovilag.hu