Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium pályázat

Erdély Hazai

A Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet a Petőfi Emlékévhez kapcsolódó közösségi kulturális tevékenységek és események megvalósítására. Cél, hogy a program a magyarországi és a határon túli magyar vonatkozású, közművelődési és kulturális intézményeket, közgyűjteményeket, önkormányzatokat, civil szervezeteket, valamint a szakmai közösségeket és a nagyközönséget is megszólítsa.

Jelen felhívás keretében pályázatot benyújtani az alábbi öt témakörben lehet:
1. Szomszédolás – Petőfi-emlékhelyek közösségi programjainak megvalósítása.
A Petőfi 200 Emlékév tematikájába illeszkedő közösségi programok megvalósítása. Petőfihez, illetve kortársaihoz köthető emlékhelyek hálózatosodásának előkészítése és megvalósítása, kétoldalú találkozók szervezése azon települések között, melyekhez a költő életútja bizonyítottan kapcsolódik, újszerű testvérvárosi viszonyok kiépítése e települések vagy településrészek közösségei között; Petőfihez és kiemelkedő kortársaihoz, személyiségeihez kötődő tematikus falunapok megvalósítása különböző korosztályok bevonásával.

Pályázók köre:

 • Magyar kulturális tartalmakat is közvetítő, határon túli közművelődési intézmények.
2. „Petőfi és Mi” – Petőfi Sándor nevét viselő körök és egyesületek találkozói.
Petőfi körök és egyesületek legalább hat elemből álló programsorozatainak szervezése: szabadegyetemi és ismeretterjesztő előadások, programok tartása és a kapcsolódó emlékhelyek meglátogatása.
Pályázók köre:
 • Petőfi Sándor nevét viselő kulturális, közművelődési és civil szervezetek.
 • Magyar vonatkozású tevékenységet is folytató határon túli civil szervezetek, amelyek Petőfi Sándor nevét viselik.
 • Önkormányzatok, valamint közművelődési intézmények, ahol az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti Petőfi Sándor nevét viselő civil társaság működik.
3. Petőfiről és koráról másként
Kortárs Petőfi értelmezések létrejöttének inspirálása, Petőfi színművek és/vagy átiratok színpadra állítása, előadása több helyszínen, felnőtt, ifjúsági és gyermek korcsoportok körében. Amatőr báb- és színjátszókörök, olvasókörök rendezvényeinek, bemutatóinak támogatása.
Pályázók köre:
 • Közművelődési alaptevékenységgel (statisztikai adatlap a 2021. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438) foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, önkormányzati nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.
 • Magyar vonatkozású tevékenységet is folytató határon túli kulturális intézmények, civil szervezetek.
4. A velünk élő Petőfi – A Petőfi emlékévhez kapcsolódó előadó- és alkotóművészeti versenyek, találkozók lebonyolítása.
Az emlékév célkitűzéseihez kapcsolódó előadó-művészeti és alkotói versenyek, bemutatók, valamint ezekhez kapcsolódó közösségi rendezvények megvalósítása.
Pályázók köre:
 • Közművelődési alaptevékenységgel (statisztikai adatlap a 2021. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438) foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, önkormányzati nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.
 • Magyar vonatkozású tevékenységet is folytató határon túli kulturális intézmények, civil szervezetek.
5. Petőfi emlékezete
Petőfi Sándorra vonatkozó új köztéri emléktáblák elkészíttetése, elhelyezése, valamint már meglévő, Petőfire, valamint az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra utaló emlékek (kivéve épületek) felújítása, restaurálása, közvetlen környezetük rendezése.
Pályázók köre:
 • A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti magyarországi székhelyű közművelődési intézmények, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények, nyilvános könyvtárak (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója).
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerinti közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója).
 • Önkormányzatok (települési és nemzetiségi önkormányzatok).
 • Civil szervezetek, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója).
 • Magyar kulturális tartalmakat is közvetítő, határon túli kulturális intézmények, civil szervezetek.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2022. június 15-én éjfélig lehet.

További információk: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/ps-200-220531/