Pedagógus szakvizsga finanszírozása

Ösztöndíj
Pedagógus szakvizsga kedvezményes finanszírozásban

TÁVI-04-2018 sz. Pályázat
A Távoktatási Intézet (székhely: 2100 Gödöllő, Rét út 58.) pályázatot hirdet szakmai programon való támogatott (kedvezményes) részvételre az alábbiak szerint.

1. Pályázók köre:
a. Természetes személyek
b. Valamilyen (főiskolai vagy egyetemi, BA vagy MA) pedagógiai végzettséggel rendelkeznek
c. Legalább három éves pedagógiai múlttal (szakmai gyakorlattal) rendelkeznek.

2. A pályázat tárgya:
A pályázat keretében, támogatott formában (kedvezményes finanszírozás mellett) lehetőség nyílik a Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga megszerzésére a Távoktatási Intézet és közreműködő, felsőoktatási partnerintézményeivel együttműködésben.
A program ideje: A program 4 féléves, amelyből az első két félév a program keretében támogatott, kedvezményes formában kerül megszervezésre, míg az utolsó két félév a Távoktatási Intézet partnerintézményében, Kodolányi János Főiskolán (Budapesten vagy Székesfehérváron vagy Orosházán) kerül lebonyolításra. (Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati program kezelője a pályázat kiírója. A programban szereplő felsőoktatási intézmény csupán partnerintézmény, a pályázati programmal kapcsolatban információval nem tud szolgálni. Kérjük, hogy a program részleteivel, esetleges kérdéseivel a pályázati program kiíróját szíveskedjék megkeresni.)
A program helyszíne: Szombathely, Kaposvár, Zalaegerszeg, Pécs, Hatvan.
(A program minimum 14 fő együttes jelentkezése esetén kihelyezhető) Rendelkezésre álló státuszok (támogatott ) száma: kurzusonként 16 fő.
Jelen pályázat automatikus pályázat. A rendelkezésre álló státuszok a pályázatok beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre. Pályázati jelentkezéseket a rendelkezésre álló státuszok erejéig fogadhatunk be.
Amennyiben a pályázati határidő lejárta előtt feltöltésre kerülnek a státuszok, úgy az adott pályázati jelentkezés befogadása megtagadható.

3. Általános tudnivalók
A program kimenete: Szakirányú végzettség, pedagógus szakvizsga
Diplomában szereplő képzettség: Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Programidő: 4 félév, 120 kreditpont.
A program célja: A program célja, hogy a résztvevőket felkészítse a Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzéshez történő becsatlakozásra.
A program során a résztvevők részletes betekintést nyernek az oktatási-irányítási rendszer működésébe, megismerik a köznevelési rendszer sajátosságait, betekintést nyerhetnek az intézményirányítás különböző területeibe. Kiemelt cél, hogy a képzést elvégzők alkalmasak legyenek a pedagógus szakvizsga megszerzésére és az azzal járó feladatok, tevékenységek, operatív irányítási gyakorlatok megtervezésére, megvalósítására. Kiemelt cél, hogy a program gyakorlatorientált módon mutassa be a köznevelési rendszer sajátosságait, kiemelve a vezető pedagógus feladatait, személyiség jegyeit.
Főbb ismeretkörök:
Vezetéselmélet, Szervezetfejlesztés I., Jogi, közigazgatási és EU ismeretek, Intézményi gyakorlat I., Tréning I., Alkalmazott vezetéselmélet I., Szervezetfejlesztés II., Iskolaigazgatási és munkajogi ismeretek, Összevont szigorlat, Diplomamunka konzultáció, Közoktatás-rendszertan, Intézményi gyakorlat II.
Program megvalósítása:
I. szakasz: (1. – 2. félév) pályázati programban kerül megvalósításra.
Programindítás: 2018. február
Programzárás: 2018. december
Bizonyos feltételek együttes teljesítése esetén az első két félév párhuzamosan (azaz egy félév alatt) teljesíthető. Az I. szakaszban a szakmai konzultációk konzultációs helyszínen (választás szerint) kerülnek lebonyolításra, félévente 2-4 alkalommal.
II. szakasz: (3.-4. félév)
Programindítás: 2019. február
Programzárás: 2019. december
Záróvizsga várható ideje: 2019. december
Diploma megszerzésének ideje: 2019. december
A II. szakaszban a konzultációk félévente 3-4 alkalommal (a személyes konzultációkra félévente 4 alkalommal, szombatokon kerül sor)
Számonkérések:
A programot távoktatási program is segíti. Az I. szakasz végén: projektvizsga, amelynek keretében un. projektfeladatot (“kisszakdolgozatot”) kell készíteni és megvédeni. A teljes tanulmányi időszak végén záróvizsga kerül megrendezésre a partnerintézmény szabályozása szerint. (szakdolgozat, és szóbeli vizsga).

4. Pályázathoz kapcsolódó költségek:
A programhoz pályázati önrész kapcsolódik, amely a pályázó költsége. Az önrészen kívül más költség nem társul. A pályázat nem tartalmazza az esetleges utazási- és étkezési költségeket, ezen kiadások a pályázót terheli. Az önrész mértéke:

Félévek Helyszín, intézmény Önrész mértéke Tudnivalók
1. félév

2. félév

Távoktatási Intézet, választott konzultációs helyszín. Összesen: 100 000 Ft. / 2 félév Teljesítése: a programindításkor szükséges, egy összegben. A programon való részvétel előfeltétele. Az önrész teljesítését szervezet (pl. munkáltató) átvállalhatja, ez esetben az önrészről szóló számlát az adott szervezet nevére és címére állítjuk ki.
3. félév Kodolányi János Főiskola, Budapest vagy Székesfehérvár vagy Orosháza 155 000 Ft. Esedékessége: 2019. február Az önrész teljesítését szervezet (pl. munkáltató) átvállalhatja, ez esetben az önrészről szóló számlát az adott szervezet nevére és címére állítjuk ki.
4. félév 155 000 Ft. Esedékessége: 2019. szeptember Az önrész teljesítését szervezet (pl. munkáltató) átvállalhatja, ez esetben az önrészről szóló számlát az adott szervezet nevére és címére állítjuk ki.

Teljes díj, összesen: 410 000 Ft. Megtakarítás a pályázat keretében: 210 000 Ft.

5. Pályázati jelentkezés:
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a címre.
Tárgy mező: TÁVI-03-2018
(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk! )
Jelentkezési határidő: 2018. február 04.
Távoktatási Intézet
, www.tavintezet.hu

A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)