Pályázati felhívás PhD kutató programra

Magyarország Hazai
Pályázati felhívás
PhD kutatói programra

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány PhD kutatói programot hirdet a 2016-os évre. A pályázatra korhatár nélkül jelentkezhetnek magyar vagy angol nyelvű közgazdasági, gazdálkodástudományi vagy jogi PhD képzésben résztvevő doktoranduszok, vagy végzett PhD fokozattal rendelkező doktorok. A pályázat további feltétele, hogy a pályázó kutatási területe közgazdasági és pénzügyi, illetve az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris tudományokkal legyen kapcsolatos.
A kutatói program időtartama 6-12 hónap.
Az Alapítvány a pályázatot elnyerő doktorandusz vagy doktor számára anyagi támogatást nyújt. A program során elvárás, hogy az együttműködés alatt elkészült kutatási eredményeket, publikációkat a kutató az Alapítvány számára elérhetővé tegye, azt felkérésre az Alapítvány vezetőinek bemutassa, illetve szakmai rendezvényeken és konzultációkon vegyen részt.

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI
1. A programba csak olyan személy kerülhet be, aki államilag támogatott vagy költségtérítéses nappali vagy levelező tagozatos hallgatóként tanul, vagy végzett egy akkreditált közgazdasági, gazdálkodástudományi vagy jogi PhD programban.
2. A programra magyar nyelven leadott pályázattal lehet jelentkezni, melynek tartalmaznia kell az alábbi elemeket:
a. Szakmai önéletrajz (magyar nyelven);
b. A PhD hallgatói jogviszonyt igazoló tetszőleges dokumentum másolata/ PhD diploma;
c. Ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással, valamint egyetemi/főiskolai pecséttel és/vagy fejléccel ellátva. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a fogadólevél aláírójával.
3. Részletes költségvetési terv, mely tartalmazza a pályázatban szereplő projekt:
a. Teljes költségét jellemző költségnemenkénti és részletes bontásban, ahol a saját erő és az igényelt támogatás mértéke is fel van tüntetve;
b. Saját erő mértékét (pályázatoknál elvárás, hogy a pályázó a teljes projektösszeg minimum 10%-ának megfelelő saját erővel rendelkezzen);
c. A kért támogatás összegét;
d. Az esetleges egyéb elnyert illetve megpályázott források mértékét;
Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyertes pályázat esetén a projekt teljes költségvetésével – a támogatással és az önerővel is – számviteli bizonylatokkal kell elszámolni. (Kivéve az élelmiszer és a napidíj jellegű költségek!
Felhívjuk további szíves figyelmüket, hogy a Pályázó a projekt megvalósítása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei szerint köteles eljárni.
A közbeszerzési eljárások szabályos előkészítéséért, lefolytatásáért, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozással kapcsolatos döntésért, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségről hozott döntésért kizárólag a Pályázó, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Pályázót terheli.

A MAXIMÁLISAN ODAÍTÉLHETŐ ÖSSZEG
2 000 000 Ft, mely az alábbiakat tartalmazhatja:
– tandíj
– regisztrációs díj
– szállásdíj
– utazási költség
– szakirodalom beszerzése
– konferencián való részvétel költsége
A napidíj és az élelmiszer jellegű költségeket csak önrészre számolhatóak el, így az Alapítvány azokat nem támogatja. Ezekről a tételekről, nem kell saját nevére kiállított számlával elszámolnia.

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE
A PhD kutatási időszak lehet jövő évben, de a pályázatot 2016-ban kell benyújtani az Alapítványhoz.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a korábban pozitív elbírálásban részesült Támogatottak esetében csak a pénzügyi elszámolás lezárását követően nyújtható be új pályázati dokumentáció!

KAPCSOLAT
A pályázatokat a költségterven kívül egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni maximum 30 oldalban a “PADA PhD kutatói program 2016” megjelöléssel a email címre.

FIGYELEM!
Azon pályázók, akik a pályázatuk elküldésekor a tárgy mezőben nem tüntetik fel a “PADA PhD kutatói program 2016” megjelölést, valamint nem a jelentkezési űrlap és költségterv táblázat alapján nyújtják be a pályázatukat, azok sajnos automatikusan elutasításra kerülnek.
http://www.padabudapest.hu/pada/palyazatok/

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumok