Pályázat: zöldgazdaság, zöldinnovációk

Online Hazai

A GREENOLOGY Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont (a továbbiakban: Tudásközpont) vezetője pályázatot hirdet a Tudásközpont tevékenységének támogatására doktori képzésben részt vevő hallgatók (továbbiakban: doktorandusz) és PhD fokozattal legfeljebb 2 éve vagy mesterfokozattal legfeljebb 3 éve már rendelkezők számára.

A pályázat célja

A program célja azon doktoranduszok és PhD fokozattal legfeljebb 2 éve vagy mesterfokozattal legfeljebb 3 éve már rendelkezők Tudásközpont tevékenységébe való bevonása, akik elhivatottak a fenntarthatóság, zöldgazdaság vagy zöldinnovációk iránt, és aktívan részt kívánnak venni újdonságok felkutatásában.

A pályázat célja a Tudásközpont tevékenységének támogatása az alábbiak mentén:

  • magyar és idegen nyelvű szakirodalomkutatás fenntarthatóság, zöldgazdaság és zöldinnovációk területén;
  • a fenntarthatósággal, zöldgazdasággal és innovációval összefüggő újdonságkutatás támogatása;
  • a Tudásközpont honlapjának és közösségi média felületeinek tartalmi fejlesztése;
  • konferenciák, tanulmányi versenyek szervezésének támogatása;
  • egyéb a Tudásközpont tevékenységi körébe tartozó programok és rendezvények megvalósításának támogatása.

A sikeres pályázók munkájának szakmai vezetését és ellenőrzését a Tudásközpont végzi. A sikeres pályázók által a pályázati témában a pályázati idejük alatt készített művek tekintetében a felhasználási jogok – a pályázóval kötendő felhasználási szerződés rendelkezései alapján – a Tudásközpont részére kerülnek átengedésre.

A pályázók köre

Doktoranduszok és PhD fokozattal legfeljebb 2 éve vagy mesterfokozattal legfeljebb 3 éve már rendelkezők, akik megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek.

A pályázat futamideje

A pályázat 6 hónapra szól, amelynek kezdő időpontja 2022. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 26. napja.

A pályázat elbírálása, a jogviszony kezdete

A beérkezett pályázatokat a Tudásközpont vezetője által felkért szakértőkből álló bizottság bírálja el. A megbízási jogviszony az elbírálást követően azonnal betölthető.

 

További információk: https://www.greenology.hu/palyazati-felhivas-doktorandusz-phd-vagy-mesterfokozattal-rendelkezok-szamara/