Pályázat Vajdaság kisebbségeinek

Vajdaság Külhoni

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

hirdet

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI NEMZETI KISEBBSÉGEK – NEMZETI KÖZÖSSÉGEK JOGAINAK ELŐMOZDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PROGRAMOK ÉS PROJEKTEK

 1. ÉVI TÁRSFINANZÍROZÁSÁRA

 

A pályázati kiírás célja a Vajdaság autonóm tartományi egyesületek, alapok és alapítványok (a továbbiakban: pályázó) nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek jogainak érvényesítésére vonatkozó 2022. évi programjainak és projektjeinek támogatása.

 

 1. PÁLYÁZATI KERETÖSSZEG

 

A nyilvános pályázat kiírása 33.000.000,00 dinár összegre történik, melynek felosztása nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek szerint:

 

Magyar nemzeti kisebbség – nemzeti közösség 15.450.000,00 dinár
Roma nemzeti kisebbség – nemzeti közösség 3.350.000,00 dinár
Horvát nemzeti kisebbség – nemzeti közösség 3.200.000,00 dinár
Szlovák nemzeti kisebbség – nemzeti közösség 3.200.000,00 dinár
Román nemzeti kisebbség – nemzeti közösség 2.350.000,00 dinár
Ruszin nemzeti kisebbség – nemzeti közösség 1.200.000,00 dinár
Bunyevác nemzeti kisebbség – nemzeti közösség 1.050.000,00 dinár
Macedón nemzeti kisebbség – nemzeti közösség 660.000,00 dinár
Ukrán nemzeti kisebbség – nemzeti közösség 410.000,00 dinár
Német nemzeti kisebbség – nemzeti közösség 300.000,00 dinár
Cseh nemzeti kisebbség – nemzeti közösség 130.000,00 dinár
Montenegrói nemzeti kisebbség – nemzeti közösség 600.000,00 dinár
Más nemzeti kisebbség – nemzeti közösség 1.100.000,00 dinár

 

 1. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

 • A pályázati kérelmek benyújtásának határideje 2022. február 21.
 • A Titkárság nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek helyzetének előmozdítására szánt költségvetési eszközeinek odaítélésére kizárólag a Vajdaság Autonóm Tartományban bejegyzett székhelyű pályázók jelentkezhetnek.
 • A nyilvános pályázaton a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek helyzetének előmozdítására irányuló projektekkel és programokkal pályázók részesülnek támogatási eszközökben, különösen az alábbiakra pályázók:
 • a nyelv, a népszokások, a régi mesterségek ápolása és megóvása,
 • a néphagyomány őrzése és bemutatása,
 • a művelődés, a tudomány és a művészet fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése,
 • a népi alkotóművészet ápolása és ösztönzése,
 • a kivételes jelentőségű kulturális javak bemutatása,
 • a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek közötti toleranciát és jogokat ápoló irodalmi, drámaművészeti, színpadi és képzőművészeti alkotások, emlékrendezvények, fesztiválok, évfordulók alkalmából tartott rendezvények, művésztelepek, táborok,
 • a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek közötti toleranciát és jogokat ápoló konferenciák, versenyek, összejövetelek és hasonlók,
 • az amatőrizmus ápolása és fejlesztése, együttesek fellépése,
 • együttműködés az anyaországgal és más együttműködési formák,
 • A pályázatra nem pályázhatnak a közvetlen és közvetett költségvetési felhasználók, gazdasági társaságok és a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai.
 • A nyilvános pályázatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában, Vajdaság AT egész területét lefedő tömegtájékoztatási eszközben, a Titkárság weboldalán és az e-Uprava portálon szerb nyelven, valamint a Vajdaság Autonóm Tartományban hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségi nyelveken.
 1. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

 

 • Pályázati kérelmeket egy példányban, kizárólag a Titkárság pályázati formanyomtatványán lehet benyújtani.
 • A pályázati dokumentáció 2022. január 19-től vehető át a Titkárság irodahelyiségeiben, vagy letölthető a Titkárság www.puma.vojvodina.gov.rs webcímről.
 • A pályázathoz kötelezően mellékelni kell:
 1. a pályázó bejegyzéséről szóló hivatalos bizonyítékot (fénymásolat),
 2. az adóazonosító szám (PIB) bizonylatát (fénymásolat).
 • A pályázati kérelmeket szerb nyelven vagy a Vajdaság Autonóm Tartományban hivatalos használatban levő nemzeti közösségi nyelven kell benyújtani.
 • A kedvező elbírálásban részesített pályázó, ha nem rendelkezik kincstárigazgatósági számlával, meghatározott határidőben köteles azt megnyitni, ami azt jelenti, hogy a hivatalos szervhez kell fordulnia ennek a számlának a megnyitása iránti kérelmével, majd a számlanyitást bizonyítékát megküldeni a Titkárságnak.

A pályázati kérelmek benyújtásának módja:

 • személyesen, a tartományi közigazgatási szervek iktatójában Újvidéken
 • postán a következő címre:

Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság

21000 Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16. (PÁLYÁZATRA)

(Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice,

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad (ZA KONKURS).